• 2025

 • Yhdessä! -verkostohanke

 • Interreg Aurora Entrepre­neu­rialis -hanke — Kehitetään toisen asteen yrittäjyyskasvatusta

 • 2023

 • Lähiruoan osaamiskeskus Louelle -esiselvityshanke

 • FISHIO - Kestävä kalastusmatkailu Meri-Lapissa - selvitys- ja kehityshanke

 • TILMA - Tiedosta tekoihin Lapin maaseudulla

 • MAKU - Maaseudun yritysten kasvuhanke

 • Osaamispolkuja uraohjaukseen

 • Sähikäinen - autoalan oppimisympäristön opetusvälineiden kehittämis- ja investointihankkeet

 • Töitä tarjolla, tekijää kaivataan - Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveysalan resurssikeskus helpottamaan alueen hoitajapulaa

 • Kestävämpää lähiruokatuotantoa Lappian arktisessa yritysekosysteemissä

 • KARKKI - Kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen

 • Living Lab Pruntsi -Älykkään asumisen kehittämis- ja oppimisympäristön toimintamalli

 • VASKI - Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

 • ÄRM- hanke - Kemi-Tornion alueen äkillisen rakennemuutoksen hoito

 • Bridge the Ocean

 • Business Tornio – New Business

 • ASFT - Arctic Smart Future Technologies

 • Lapin yrittäjyyskasvatusstrategia

 • Silta - siirtymät maahanmuuttajien urapoluilla

 • Lapinlehmään perustuvan erikoistumisen mahdollisuudet osana pohjoisia elinkeinoja (Lappari-elinkeino)

 • Osaamisella työelämään - Osatyökykyisten tuettu osaamisen vahvistaminen (OSTE)

 • Luontokohtaamo - Metsä-, puutarha- ja eläinaiheiset oppimisympäristöt -kehittämis- ja investointihankkeet

 • LTKT2.0 - Lapin teollinen kiertotalous

 • Tuottavuutta ja hyvinvointia Jokivarteen

 • Raskaan kaluston vaihtoehtoisten voimanlähteiden käyttöönotto Lapissa -hanke

 • 2020

 • DIGIJUMP - Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä

 • VANKKA-Vankilakoulutuksen toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto ammatillisissa tutkinnoissa

 • Taimistopohjoinen, Pohjois-Suomen taimistotuotannon kehittäminen

 • Maatilat biokaasun tuottajina Lapissa

 • Oma polku maahanmuuttajalle

 • 2025

 • Yhdessä! -verkostohanke

 • Interreg Aurora Entrepre­neu­rialis -hanke — Kehitetään toisen asteen yrittäjyyskasvatusta

 • 2023

 • FISHIO - Kestävä kalastusmatkailu Meri-Lapissa - selvitys- ja kehityshanke

 • TILMA - Tiedosta tekoihin Lapin maaseudulla

 • Osaamispolkuja uraohjaukseen

 • Töitä tarjolla, tekijää kaivataan - Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveysalan resurssikeskus helpottamaan alueen hoitajapulaa

 • Kestävämpää lähiruokatuotantoa Lappian arktisessa yritysekosysteemissä

 • KARKKI - Kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen

 • VASKI - Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

 • Bridge the Ocean

 • Business Tornio – New Business

 • Osaamisella työelämään - Osatyökykyisten tuettu osaamisen vahvistaminen (OSTE)

 • 2023

 • Lähiruoan osaamiskeskus Louelle -esiselvityshanke

 • MAKU - Maaseudun yritysten kasvuhanke

 • Sähikäinen - autoalan oppimisympäristön opetusvälineiden kehittämis- ja investointihankkeet

 • Living Lab Pruntsi -Älykkään asumisen kehittämis- ja oppimisympäristön toimintamalli

 • ÄRM- hanke - Kemi-Tornion alueen äkillisen rakennemuutoksen hoito

 • ASFT - Arctic Smart Future Technologies

 • Lapin yrittäjyyskasvatusstrategia

 • Silta - siirtymät maahanmuuttajien urapoluilla

 • Lapinlehmään perustuvan erikoistumisen mahdollisuudet osana pohjoisia elinkeinoja (Lappari-elinkeino)

 • Luontokohtaamo - Metsä-, puutarha- ja eläinaiheiset oppimisympäristöt -kehittämis- ja investointihankkeet

 • LTKT2.0 - Lapin teollinen kiertotalous

 • Tuottavuutta ja hyvinvointia Jokivarteen

 • Raskaan kaluston vaihtoehtoisten voimanlähteiden käyttöönotto Lapissa -hanke

 • 2020

 • DIGIJUMP - Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä

 • VANKKA-Vankilakoulutuksen toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto ammatillisissa tutkinnoissa

 • Taimistopohjoinen, Pohjois-Suomen taimistotuotannon kehittäminen

 • Maatilat biokaasun tuottajina Lapissa

 • Oma polku maahanmuuttajalle