Yhdessä! -verkostohanke

01.01.2023 - 30.04.2025

Tavoitteet

Opetushallituksen rahoittamassa Yhdessä!-verkostohankkeessa koordinoijana on Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä ja muina verkostotoimijoina Hyria koulutus Oy, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä ja Perho Liiketalousopisto Oy. Verkosto on osa valtakunnallista hankeverkostoa Sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus, johon kuuluu yhdeksän  eri hankeverkostoa. Valtakunnallisen hankeverkoston koordinoija on Winnova.

Yhdessä! -hankkeen tavoitteena on:

 • Opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamistoiminnan vahvistaminen
 • Opiskelijoiden arjenhallintataitojen vahvistaminen
 • Oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin tukeminen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvonedistämiseksi
 • Hyvinvointijohtamisen kehittäminen

Lappian toteutusosuuden tavoitteena on:

 • Opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen niin, että toiminta on tasa-arvoista ja kaikki toimipisteet kattavaa.
 • Tasa-arvoa, yhteisöllisyyttä ja ryhmäytymistä tukevan toiminnan kehittäminen, jota edistetään opiskelijatutortoiminnan aktivoinnilla ja asuntolatoiminnan kehittämisellä, monikulttuurisuuteen ja erilaisuuteen liittyvän sisällön tuottaminen kuvataidealan opiskelijatöissä sekä opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen mm. järjestämällä vaalipaneeli ja nuorisovaalit.
 • Henkilöstön osaamisen kehittäminen liittyen yhteisöllisyyteen, osallisuuteen, mielenterveyteen, päihteettömyyteen ja seksuaalisuuteen. Tunnistetaan keinoja ja mahdollisuuksia tukea opiskelijoita eri tavoin.

Yhdessä! -hankkeen toteuttama esite opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksista (PDF)

Yhdessä! -hankkeen toteuttama video

Toteuttajat

 • Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, päätoteuttaja
 • Hyria koulutus Oy
 • Koulutuskuntayhtymä Tavastia
 • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
 • Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä
 • Perho Liiketalousopisto Oy

Hankkeen rahoitus

OPH:n kokonaisrahoitus 254 776 euroa, josta Lappian osuus 41 650 euroa.

Lisätietoja

Lappian toteutusosuuden yhteyshenkilö
Satu-Maria Salmi
hankepalvelupäällikkö
satu-maria.salmi(at)lappia.fi
puh. 0400 908 428

Sinua saattaisi myös kiinnostaa