Osaamisella työelämään – Osatyökykyisten tuettu osaamisen vahvistaminen (OSTE)

19.10.2020 - 31.10.2023

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on tukea osatyökykyisten ja niiden henkilöiden työllistymistä, joiden työkyky on vaarassa alentua. Tähän tähdätään osaamista vahvistamalla, kehittämällä heille suunnattuja tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita (TNO) – palveluita sekä edistämällä työelämän valmiuksia työllistää osatyökykyisiä työntekijöitä.

Ammattiopisto Lappian hankkeeseen osallistumisen taustalla on tarve kehittää ohjaus-, tuki- ja erityisopetuksen palveluita, jotta osatyökyiset henkilöt voivat täydentää osaamistaan, saavat riittävän ja oikea-aikaisen ohjauksen tuen osaamisen täydentämiseen opintoihin hakeutumisessa, opintojen aikana ja työelämään siirtymisissä. Palveluohjaus- toimintamallia pilotoidaan vertaiskehittämisen näkökulmasta yhdessä REDUn kanssa.

Lappian tavoitteet 

  • luodaan matalan kynnyksen palveluohjaus- toimintamalli, jossa työpajatyyppiseen ohjaus- ja tukipalveluun kootaan yhteen oppilaitoksen tarjoamat monialaiset ohjauksen ja tuen palvelut sekä verkoston kautta saatava ohjaus ja tuki
  • tarjotaan keskitettyä, riittävää ja oikea-aikaista ohjausta ja tukea osaamisen täydentämiseen, opintoihin hakeutumis- ja aloitusvaiheessa, opintojen aikana ja työelämään siirtymisissä
  • edistetään työelämän valmiuksia työllistää osatyökykyisiä henkilöitä ja tarjotaan työnantajille lisätukea ohjaukseen sekä tiedotetaan työllistymisen tukimuodoista ja mahdollistetaan osapuolten kohtaantoja

OSTE-hankkeeseen osallistuvissa oppilaitoksissa pilotoidaan myös loppuvaiheessa olevien opiskelijoiden (n. 5-10 hlöä) promotiivista, mahdollisuuksia luovaa, terveyttä ja toimintakykyä edistävää toimintaa työkykyisyyden vahvistamiseksi ja nivelvaiheenohjaamisen kehittämiseksi. Lisäksi luodaan ja kuvataan toimintaprosessi, miten tunnistetaan valmistumisvaiheessa olevat opiskelijat, joiden kohdalla osatyökykyisyys tai sen riski heikentää työllistymisen mahdollisuuksia sekä malli yhteistyöstä, jolla voidaan valmistuvaa tukea.

Hanke-esite

 

 

Toteuttajat

  • Lapin ammattikorkeakoulu, päätoteuttaja
  • Lapin yliopisto
  • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
  • Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU

Hankkeen rahoitus

Hankkeen kokonaisbudjetti  1 072 152 milj. euroa, josta Lappian osuus 272 134 euroa.

Lisätietoja

Jaana Karjalainen, Opinto-ohjaaja/projektipäällikkö
p. 040 191 7252, jaana.karjalainen(at)lappia.fi

Annika Köpman, Ammatillinen ohjaaja
p. 040 168 2455, annika.kopman(at)lappia.fi