VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

01.01.2022 - 31.12.2023

Tavoitteet

VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutushanke tuottaa ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan, joka tukee kestävän kädenjäljen vahvistamista ja kokonaisvaltaista vihreää siirtymää. Kestävyystiekartta sekä koulutuksen järjestäjien ohjelmatyön tuki rakentuu seuraavista teemoista: johtamiskäytännöt ja toimintakulttuuri, pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristö, osaamisen kehittäminen, alueiden ja työelämän kehittäminen, hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta. Laadintaan osallistetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjät, muut teeman hankkeet sekä edustajat opiskelijoista, työelämäkumppaneista ja muista sidosryhmistä.

Sataedu toimii pääkoordinaattorina vastaten tiekartan laadinnasta (TP1) sekä tiedotuksesta ja viestinnästä (TP2). Osakoordinaattoreina toimivat Perho (TP 3 ja 4), Sykli (TP 4 ja 8), Optima (TP 5), LHKK (TP6), Luovi (TP 7).

VASKI-hankkeessa on yhteensä 61 ammatillisen koulutuksen järjestäjää, mikä varmistaa yhteiskehittämisen ja tulosten vaikuttavuutta.

Lappia osallistuu työpaketteihin TP 3, 4 ja 7

Työpaketti 3. Johtamiskäytännöt ja toimintakulttuuri
Kestävä kehitys viedään tiiviimmin Lappian strategiaan ja strategian toimeenpanoon. Lappia on uudistamassa omaa strategiaansa v. 2022 aikana ja uusi strategia astuu voimaan v. 2023 aikana. Kestävä kehitys jalkautetaan Lappian toimintakulttuuriin ja oppilaitoksen arkeen.

Työpaketti 4. Pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt
Kestävää kehitystä viedään hyvien käytänteiden jakamisen ja vertaiskehittämisen kautta aloille, joissa kestävä kehitys otetaan osaksi opetusta. Verkostossa jaetaan koulutusmateriaalia ja -menetelmiä. Ymmärrys kestävästä kehityksestä tuodaan osaksi opiskelijan opintopolkua ja osaamisen kehittymistä.

Työpaketti 7. Hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta
Verkostoyhteistyössä määritellään hiilijalanjäljen laskentaperuste, lasketaan oppilaitoksen hiilijalanjälki sekä suunnitellaan päästövähennystoimenpiteitä.

 

VASKI -hankkeen toteuttamat osaamisalalupaukset

Toteuttajat

  • Satakunnan koulutuskuntayhtymä, päätoteuttaja
  • Osakoordinaattorit: Perho Liiketalousopisto Oy
  • Suomen ympäristöopisto SYKLI
  • Hengitysliitto ry/Ammattiopisto Luovi
  • Optima samkommun
  • Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä

Hankkeen rahoitus

Kokonaisrahoitus on 2 431 729 euroa, josta OPH:n osuus on 90 %. Lappian osuus on 30 000 euroa.

Lisätietoja

Lappian toteutusosuuden yhteyshenkilö
Satu-Maria Salmi
hankepalvelupäällikkö
satu-maria.salmi(at)lappia.fi
puh. 0400 908 428

Sataedun päätoteuttajan yhteyshenkilö
Maiju Salonen
kehitysjohtaja
puh. 040 199 4107
maiju.salonen(at)sataedu.di

Sinua saattaisi myös kiinnostaa