Maatilat biokaasun tuottajina Lapissa

01.08.2017 - 31.12.2020

Tavoitteet

Lapissa biotalouden mahdollisuudet on kirjattu muun muassa Lappi-sopimuksessa ja Lapin maakunta-ohjelmassa sekä kuntien ja kaupunkien kehittämissuunnitelmissa. Sen mukaan luonnonvarojen jalostusasteen nostaminen kestävästi kaikilla toimialoilla on ydinkysymys Lapin elinvoimaisuudelle. Lappi-sopimuksen yhtenä tavoitteena on aluetalouden vahvistaminen biotalouden ratkaisuilla ja pyrkiminen vähähiiliseen toimintaympäristöön.

Maatilat biokaasun tuottajina Lapissa -hankkeen tavoitteet on jaettu viiteen työpakettiin:

1. TP1: Selvitetään lappilaisten maatilojen energiaresursseista ja –potentiaaleista (pelto ja tuotantoeläimet).

2. TP2:Tutkitaan lisäsyötteiden vaikutusta biokaasun tuottoon laboratoriomittakaavan panoskokeilla ja maatilamittakaavan biokaasulaitoksen kenttäkokeilla.

3. TP3: Selvitetään biokaasulaitokselle soveltuvien lisäsyötteiden ajallista ja määrällistä saatavuutta maakunnan eri osissa.

4. TP4: Selvitetään biokaasulaitoksen yhteydessä olevan hygienisointiyksikön merkitystä maatilan ulkopuolelta tulevien raaka-ainejakeiden hyödyntämisessä ja biokaasutuotannon kasvattamisessa.

5. TP5: Selvitetään biokaasusta saatavan liikennepolttoaineen paikalliset valmistusmahdollisuudet ja sen vaikutukset maatilan energiataseeseen ja kannattavuuteen.Hanke edistää maaseudun uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä ja se liittyy läheisesti bio- ja kiertotalouden edistämiseen sekä kasvihuonepäästöjen vähentämiseen. Hankkeen tavoitteena on lisätä maaseutuyrittäjien, maatalousalan opiskelijoiden ja lappilaisten tietoisuutta ja tietämystä maatilojen mahdollisuuksista tuottaa biokaasua sekä osoittaa, että biokaasun tuotannolla on mahdollisuuksia Lapissa.

Toteuttajat

  • Koulutuskuntayhtymä Lappia

Hankkeen rahoitus

Hankkeen kokonaisbudjetti on 271 437 euroa, josta Lappian osuus 20 318 euroa.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Tommi Lepojärvi
tommi.lepojarvi(at)lappia.fi
Puh. 040 650 1084