Silta – siirtymät maahanmuuttajien urapoluilla

01.04.2021 - 31.08.2023

Tavoitteet

Hankkeessa kehitetään opiskelijan urapolkua aikuisten perusopetuksesta toiselle asteelle ja sitä kautta työelämään ja korkeakouluun. Tavoitteena on oppilaitosten yhteiskehittämisellä saada maahanmuuttajien polut oppilaitoksista toisiin ja työelämään sujuvammiksi sekä opiskelijan tarvitsemat tukitoimet yksilöllisiä tarpeita vastaaviksi.

Hankkeen toimenpiteet koostuvat neljästä työpaketista.

1. Tuetaan ammatinvalintaa, kielen oppimista ja opiskeluvalmiuksia (Lappia, REDU, PPO, YO)
– Kohderyhminä ammatillisia tai korkeakouluopintoja suunnittelevat ja opintoja suorittavat maahanmuuttajataustaiset henkilöt

2. Kehitetään henkilökohtaistamisen prosessia (Lappia, REDU, PPO, YO)
– Kohderyhminä opiskelijat ja henkilöstö

3. Kehitetään mentoroinnin malli (Lappia, REDU, AMK, YO)
– Kohderyhminä korkeakouluopiskelijat sekä Lappian, REDUn, Lapin ammattikorkeakoulun ja yliopiston henkilöstö

4. Tuetaan siirtymiä työelämään (Lappia, REDU, YO)
– Kohderyhminä opiskelijat, opettajat ja työelämän edustajat

Hankesivustolle pääset tästä linkistä

Hanke toteutetaan yhteistyössä Ammattiopisto Lappian, Lapin koulutuskeskus REDU:n, Peräpohjolan Opiston, Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston kesken.

Toteuttajat

  • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, päätoteuttaja
  • Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU
  • Peräpohjolan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry
  • Lapin ammattikorkeakoulu Oy
  • Lapin yliopisto

Hankkeen rahoitus

ESR/Pohjois-Pohjanmaan ELY:n kokonaisrahoitus 878 562 euroa, josta Lappian osuus 310 224 euroa, joka sisältää omarahoitusosuuden 62 046 euroa.

Lisätietoja

Susanna Kouri
projektipäällikkö
puh. 040 510 4137
susanna.kouri(at)lappia.fi

Sinua saattaisi myös kiinnostaa