DIGIJUMP – Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä

01.06.2020 - 31.12.2020

Tavoitteet

Hankkeessa selvitetään, mikä on kohteena olevien yritysten digiliiketoiminnan tila ja missä kohtaa niillä on kehitettävää. Kartoitusosiossa, missä hyödynnetään aikaisemmin tehtyä Lapin digitaalisuuden tiekarttaa, selvitetään millä tavoin yritykset suhtautuvat digitaalisuuteen ja millaista tukea he tarvitsevat digitaaliseen kaupankäyntiin siirtymisessä. Hanke kehittää uudistumista ja kilpailukykyä edistäviä johtamisen ja työn organisoinnin toimintamalleja, vahvistaa yrittäjien ja työntekijöiden sopeutumis- ja kilpailukykyä, digitaalista osaamista, innovaatiokykyä ja muutostilanteiden parempaa hallintaa.
Hankkeen tavoitteena on
1. helpottaa lappilaisten yritysten siirtymää kivijalkakaupasta digitaaliseen kaupankäyntiin koronatilanteen vaikeuttaessa kivijalkaliiketoimintaa.
2. pitää yritysten kilpailukyky yllä epidemiasta huolimatta.
3. mahdollistaa digitaalisen kaupankäynnin edellytyksiä myös sen jälkeen.
4. kartoittaa saajien määrää, jotka ovat valmiita ottamaan ensiaskeleet digitaalisessa liiketoiminnassa.
Hanke koostuu yrityksiin suunnatusta digitaalisen osaamisen kartoitusosiosta sekä teemallisista osaamisen noston osioista, minkä lisäksi hankkeen tuloksia vedetään yhteen laajemman tilannekuvan aikaansaamiseksi.

Toteuttajat

Hankkeen rahoitus

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Lapin ELY)

Hankkeen kokonaisbudjetti: 120 000 €, ESR:n ja valtion rahoitus: 96 000 € (80%)

 

Lisätietoja

Innovaatiojohtaja Tuomo Palokangas
tuomo.palokangas(at)lappia.fi
Puh. 050 359 8406