Arcta Fast -koulutusmalli

01.08.2020 - 31.12.2022

Tavoitteet

Hanke on luovien alojen koulutuksen kehittämishanke. Luovien alojen osaajia valmistuu Lapissa kolmelta eri kouluasteelta. Tässä hankkeessa Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu ja Ammattiopisto Lappia tekevät yhdessä koulutuskokonaisuutta, joka antaa valmiuksia nopeiden tapahtumaperusteisten taide- ja teknologiaprojektien toteuttamiseen. Eri kouluasteiden yhteinen koulutuskokonaisuus mahdollistaa opinnoissa yhteiset tapahtumaprojektit, opintojen ristiin valinnat sekä sujuvat siirtymät kouluasteelta toiselle. Eri kouluasteet täydentävät koulutuskokonaisuutta omilla osaamisalueillaan.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä yhteistyötä työelämälähtöisessä tapahtumaperustaisessa toiminnassa oppilaitosten ja luovien alojen toimijoiden välillä. Hankkeessa luodaan ja kehitetään yhteistoiminnassa moniammatillinen ja kolme koulutustasoa läpäisevä koulutusmalli ja –moduuli, jossa luovan talouden ja yrittäjyyden tapahtumaperustainen taiteen, teknologian ja liiketalouden uusi osaaminen yhtyy ja tukee osallistujien nopeaa digitaalista sisällöntuottamista tapahtumien yhteydessä.

Koulutushanke etenee kolmessa vaiheessa, joiden avulla luodaan, toteutetaan ja implementoidaan oppilaitosten yhteistyössä toteuttama 20 opintopisteen valinnainen opintokokonaisuus. Joustava työelämälähtöinen koulutus voi tarjota opiskelijoille laajemmankin kokonaisuuden valituista opintopoluista riippuen.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä luovilla aloilla toimivat ja sille valmistuvat henkilöt sekä Lapissa järjestettävät tapahtumat ja niissä toimivat mikro- ja pk-yritykset sekä tapahtumia tilaavat tahot. Välillisenä kohderyhmänä on tapahtumiin osallistuvat yleisöt ja tapahtumista hyötyvät matkailu- ja majoitusalan toimijat sekä kunnat.

Tarkempi esittely päätoteuttajan sivuilla 

Toteuttajat

  • Lapin Yliopisto, päätoteuttaja
  • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
  • Lapin Ammattikorkeakoulu Oy

Hankkeen rahoitus

Hankkeen kokonaisbudjetti 521 795 euroa, josta ESR:n osuus 417 435 ja Lappian omarahoitusosuus 25 048

Lisätietoja

Matti Adolfsen
projektikoordinaattori
puh. 040 596 9582
matti.adolfsen(at)lappia.fi

Essi Kuure
projektipäällikkö
puh. 040 484 4407
essi.kuure(at)ulapland.fi