ProTek – Prosessi- sekä tekstiili- ja muotialan lisäkoulutus

15.12.2022 - 28.02.2025

Tavoitteet

ProTek -hankkeessa tarjotaan lisäkoulutusta tekstiili- ja muotialalta tai prosessiteollisuuden alalta valmistuneille henkilöille, joille on tärkeää täydentää osaamista tekstiili-, tai prosessiteollisuudesta tai kiertotaloudesta. Lisäkoulutuksella edesautetaan henkilöiden työllistymistä tekstiili- tai prosessiteollisuuden pariin.

Koulutus toteutetaan niin, että sen voi suorittaa työnohessa hybridinä, ohjattuna verkkoympäristössä ja kontaktipäivin esim. laboratorioympäristössä. Koulutuksessa tutustutaan tuotannon prosesseihin raaka-aineesta valmiiksi tuotteiksi. Koulutuksen sisällöissä huomioidaan mm. raaka-ainetuntemus, kuidun valmistus ja käyttö, laatu ja ympäristöasiat, prosessien ohjaus, käytettävät laitteistot, jätteen lajittelu ja kierrätys sekä muut tuotannon tukitoimet.

Toteutusaikataulu

Koulutus suunnitellaan keväällä 2023. Opiskelijahankintaa tehdään v. 2023 syksyllä v. 2024 keväällä. Koulutus pilotoidaan v. 2024 – 2025. Tavoitteena on kouluttaa 15 opiskelijaa.

 

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskuksen tehtävänä on edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta sekä vastata nopealla toiminnalla työmarkkinoiden äkillisiin rakennemuutoksiin. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Toteuttajat

  • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Hankkeen rahoitus

OPH:n myöntämä rahoitus 60 000 euroa.

Lisätietoja

Juha Juntunen
projektipäällikkö
puh. +358 40 538 2283
juha.juntunen(at) lappia.fi

Sirkka Juntunen
kehittäjäopettaja
puh. +358 50 310 9370
sirkka.juntunen(at)lappia.fi

Anne Tryyki
osaamispalvelujohtaja
Osaamis- ja työelämäpalvelut
anne.tryyki(at)lappia.fi
puh.+358 50 461 1227

Satu-Maria Salmi
hankepalvelupäällikkö
satu-maria.salmi(at)lappia.fi
puh. +358 40 090 8428