Raskaan kaluston vaihtoehtoisten voimanlähteiden käyttöönotto Lapissa -hanke

01.04.2020 - 31.08.2023

Tavoitteet

Hankekokonaisuus käsittää kaksi erillistä osiota, jotka ovat kehittämishanke ja investointihanke. 

Kehittämishankkeen tavoitteena on

 • Selvittää vaihtoehtoisilla voimanlähteillä varustetun kuljetuskaluston käytettävyys Lapissa. 
 • Suunnitella vaihtoehtoisilla voimanlähteillä varustetun auto- ja logistiikka-alan opetus niin, että se vastaa työelämän muuttuneita tarpeita.
 • Auto- ja logistiikka-alan opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen raskaan kaluston vaihtoehtoisten voimanlähteiden sekä oppimisympäristön käyttöönottoon liittyen.
 • Tuotetaan tietoa kuljetusyrityksille ja yhteisöille vaihtoehtoista voimalähdettä käyttävistä kuljetuskalustosta ja sen käyttökelpoisuudesta, taloudellisuudesta sekä vaatimuksista.
 • Järjestetään alueen kuljetusyrityksille/ -yrittäjille ja logistiikkapalveluiden loppukäyttäjille koulutusta ja tutustumistapahtumia vaihtoehtoisilla voimanlähteillä varustettuun kuljetuskalustoon.
 • Vaikuttaa myönteisen asenteen muodostumiseen vaihtoehtoisten voimanlähteiden käyttöönottoon kuljetusyrityksissä.

Investointihankkeen tavoitteena on

 • Suunnitella tehdyn käytettävyysselvityksen perusteella valitun vaihtoehtoisen voimanlähteen mukainen oppimisympäristö.
 • Kilpailuttaa ja rakentaa tehdyn käytettävyysselvityksen perusteella ajanmukainen uutta teknologiaa hyödyntävä vaihtoehtoisilla voimanlähteillä varustetun kuorma-auton oppimisympäristö Ammattiopisto Lappian auto- ja logistiikka-alalle.
 • Kilpailuttaa ja hankkia käytettävyysselvityksen perusteella valittu vaihtoehtoisella voimanlähteellä varustettu kuorma-auto.
 • Saada kuorma-autoalan yrittäjät ja yritykset miettimään vaihtoehtoisilla voimanlähteitä käyttävien kuorma-autojen käyttöä.

Toteuttajat

 • Ammattiopisto Lappia

Hankkeen rahoitus

Kehittämishankkeen kokonaisbudjetti on 198 836 euroa, josta Lappian osuus on 39 767 euroa.

Investointihankkeen kokonaisbudjetti on 380 000 euroa, josta Lappian osuus on 114 000 euroa.

Lisätietoja

Hannu Ohenoja
projektipäällikkö
hannu.ohenoja(at)lappia.fi
Puh. 044 749 2712

Sinua saattaisi myös kiinnostaa