Raskaan kaluston vaihtoehtoisten voimanlähteiden käyttöönotto Lapissa -hanke

01.04.2020 - 30.06.2022

Tavoitteet

Hankekokonaisuus käsittää kaksi erillistä osiota, jotka ovat kehittämishanke ja investointihanke. 

Kehittämishankkeen tavoitteena on

  • Selvittää vaihtoehtoisilla voimanlähteillä varustetun kuljetuskaluston käytettävyys Lapissa. 
  • Suunnitella vaihtoehtoisilla voimanlähteillä varustetun auto- ja logistiikka-alan opetus niin, että se vastaa työelämän muuttuneita tarpeita.
  • Auto- ja logistiikka-alan opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen raskaan kaluston vaihtoehtoisten voimanlähteiden sekä oppimisympäristön käyttöönottoon liittyen.
  • Tuotetaan tietoa kuljetusyrityksille ja yhteisöille vaihtoehtoista voimalähdettä käyttävistä kuljetuskalustosta ja sen käyttökelpoisuudesta, taloudellisuudesta sekä vaatimuksista.
  • Järjestetään alueen kuljetusyrityksille/ -yrittäjille ja logistiikkapalveluiden loppukäyttäjille koulutusta ja tutustumistapahtumia vaihtoehtoisilla voimanlähteillä varustettuun kuljetuskalustoon.
  • Vaikuttaa myönteisen asenteen muodostumiseen vaihtoehtoisten voimanlähteiden käyttöönottoon kuljetusyrityksissä.

Investointihankkeen tavoitteena on

  • Suunnitella tehdyn käytettävyysselvityksen perusteella valitun vaihtoehtoisen voimanlähteen mukainen oppimisympäristö.
  • Kilpailuttaa ja rakentaa tehdyn käytettävyysselvityksen perusteella ajanmukainen uutta teknologiaa hyödyntävä vaihtoehtoisilla voimanlähteillä varustetun kuorma-auton oppimisympäristö Ammattiopisto Lappian auto- ja logistiikka-alalle.
  • Kilpailuttaa ja hankkia käytettävyysselvityksen perusteella valittu vaihtoehtoisella voimanlähteellä varustettu kuorma-auto.
  • Saada kuorma-autoalan yrittäjät ja yritykset miettimään vaihtoehtoisilla voimanlähteitä käyttävien kuorma-autojen käyttöä.

Toteuttajat

Hankkeen rahoitus

Lapin liitto

Hankkeen kokonaisbudjetti: 380 000 euroa

EAKR:n ja valtion rahoitus: 266 000 euroa (70%)

Lisätietoja

Projektipäällikkö Hannu Ohenoja
hannu.ohenoja(at)lappia.fi
Puh. 044 749 2712