Lähiruoan osaamiskeskus Louelle -esiselvityshanke

01.01.2023 - 31.08.2023

Tavoitteet

Lähiruuan osaamiskeskus Louelle -esiselvityshankkeen tavoitteena on tuottaa strateginen toteutussuunnitelma lähiruokakeskittymän luomisesta Ammattiopisto Lappian Louen toimipisteeseen. Hankkeessa tuotetaan tilankäyttösuunnitelma erilaisten lähiruokatoimijoiden ja -toimintojen sijoittumisesta Louelle. Suunnitelman puitteissa määritellään lähiruuan osaamiskeskuksen tilantarpeet sekä toiminnalliset tarpeet, kuten koulutustilat, kehittämistilat, koneet, laitteistot sekä luodaan suunnitelma erilaisista toiminnallisista ja tilallisista ratkaisuista, jotka palvelisivat monitoimijaista kokonaisuutta. Samalla luodaan toimintamalli eri toimintojen toteuttamisesta yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa. Hankkeen tuloksena syntyy lähiruuan osaamiskeskuksen vaiheistettu toteuttamissuunnitelma.

Louen monipuolisessa toiminnassa piilee potentiaali ensimmäisen todellisen elintarvikealan keskittymän syntymiselle Lapissa. Louella ei ole kuitenkaan vielä sellaisia tiloja, jotka mahdollistaisivat elintarvikealan koulutuksen, innovaatiotoiminnan ja yritysyhteistyön uusien yhteistyöyritysten kanssa. Yritys- ja toimijaverkostossa on selkeä tarve erilaisille raaka-aineiden käsittelytiloille, lähiruokamyymälälle, varastotiloille, sekä tuotekehitys- ja opetustiloille, jotka palvelisivat monia alueen toimijoita.

Lähiruuan osaamiskeskus Louelle -esiselvitys tähtää toimintaan, joka tulee parantamaan alueen elintarvikealan yritysten toiminnan kestävyyttä, kun toimintoja ja esim. logistiikkaa keskitetään, ja saadaan käyttöön yhteisiä resursseja. Yhteiskäytössä oleva toimintaympäristö parantaa yritysten kilpailukykyä ilman, että kaikkien tarvitsee tehdä samoja investointeja. Matalalla kynnyksellä käytössä oleva elintarvikealan toimintaympäristö synnyttää uusia yrityksiä ja työpaikkoja, ja se avaan myös toimipisteessä oleville opiskelijoille mahdollisuuksia työllistyä alalle.

Toteuttajat

  • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Hankkeen rahoitus

Esiselvityshanke on saanut rahoituksen Lapin liiton AKKE-alueellisen kehittämisen määrärahoista 48 311 euroa.

Lisätietoja

Anna-Riikka Lavia
Projektipäällikkö
Hankepalvelut
puh. +358 40 152 4043
anna-riikka.lavia(at)lappia.fi

Anne Tryyki
Osaamispalvelujohtaja
Osaamis- ja työelämäpalvelut
puh.+358 50 461 1227
anne.tryyki(at)lappia.fi