Ympärivuotinen kaupunkiviljely ja lähiruoan tuottaminen Kemissä

01.01.2020 - 30.06.2022

Tavoitteet

Ympärivuotinen kaupunkiviljely ja lähiruoan tuottaminen Kemissä -hankekokonaisuus käsittää kaksi erillistä kokonaisuutta, jotka ovat kehittämishanke ja investointihanke.

Kehittämishankkeen tavoitteena on aloittaa ympärivuotinen kaupunkiviljely, kokeilla uudenlaisia viljelymenetelmiä sekä luoda paikallinen malli hävikkiruoan hyödyntämiseen.
Hanke tukee Kemin kaupunkistrategian Vihreä Kemi -tavoitteita ja toteuttaa samalla osaltaan Kemin kaupungin ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian kumppanuussopimusta.

Hankkeen tavoitteena on käynnistää Kemin kaupungissa ympärivuotista kaupunkiviljelyä, kokeilla uudenlaisia viljelymenetelmiä. Hankkeen avulla haetaan ratkaisuja resurssiviisaan kaupungin toimintaan. Hanke mahdollistaa ratkaisujen löytämisen arktisen alueen kaupunkiviljelyn toteuttamiseen, ilmastonmuutoksen torjuntaan, vesien rehevöitymisen ehkäisemiseen, lähiruokatuotannon lisäämiseen vähähiilisyyden periaatteiden edistämiseen
sekä YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen paikallistasolla.

Kehittämishankkeen tavoitteena on käynnistää Kemin kaupungissa ekologista ja vähähiilisyyttä edistävää ympärivuotista kaupunkiviljelyä.

Ammattiopisto Lappia toteuttaa kehittämishankkeessa työpaketit:

Kaupunkiviljelyn edellytysten ja teknisten ratkaisujen parantaminen
Toimenpiteet:
– Kaupunkiviljelyn perusteet 5 pv kurssin järjestäminen kaupunkilaisille (kevät 2020, 2021 ja 2022).
– Kaupunkiviljelykoulu (kesä 2020, 2021, 2022).
– Palstaviljelyalueen perustaminen yhteistyössä Kemin kaupungin ja Lappian kanssa.
– Syötävän puiston perustaminen Kemiin.

Tulokset:
Siirtolapuutarha, palstaviljely ja kasvihuoneen vuokraaminen halukkaille. Workshoppeja/työpajoja kaupunkilaisille/yrittäjille toimintamallista ja käytännön
kasvinviljelytoimenpiteistä. Kaupunkilaisten osallistaminen kaupunkiviljelyyn erilaisten kurssien ja neuvonnan avulla.

Lappia toteuttaa hankkeen investointiosuudessa Hydroponisen viljelyn laitehankinnan, testaamisen ja pilotoinnin

Toimenpiteet:
– Hydroponisen viljelyn pilottilaitoksen suunnittelu, kilpailuttaminen ja rakentaminen.
– Toiminnan esittely kaupunkilaisille ja yrityksille (avoimet ovet 2 x vuodessa)

Tulokset:
– Hydroponisen kasviviljelypilotin aloittaminen

 

Toteuttajat

  • Kemin kaupunki, päätoteuttaja
  • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Hankkeen rahoitus

Kehittämishankkeen kokonaisrahoitus  on 449 880 euroa, josta Lappian osuus on 39 196 euroa. EAKR rahoitustuki 0n 80 %. Investointihankkeen osuus on 50 000 euroa, jonka toteuttaa Lappia. EAKR rahoitustuki on 70 %.

Lisätietoja

Kemin kaupunki
Anne Oikarinen
Projektipäällikkö
Kaupunkiviljely ja lähiruoan tuottaminen -hanke
Elinkeinopalvelut
puh. 040 648 7449
anne.oikarinen(at)kemi.fi

Lappia
Osmo Häkkinen

Osa-aikainen projektipäällikkö
puh. 040 480 8282
osmo.hakkinen(at)lappia.fi

Jarmo Saariniemi
Asiantuntija 1
puh. 0400 337 169
jarmo.saariniemi(at)lappia.fi