Lapin eAmis – Latuja ammatillisiin opintoihin digitaalisuutta hyödyntäen

01.09.2019 - 31.12.2021

Tavoitteet

Lapin eAmis -Latuja ammatillisiin opintoihin digitalisuutta hyödyntäen S21777
Koulutuksen järjestäjillä on tarve ottaa digitaaliset ympäristöt mahdollisimman laajasti käyttöön, jotta voidaan vastata uuden ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuuteen ja asiakaslähtöisyyteen.
Hankkeelle asetettuihin tavoitteisiin vastataan työpaketeilla 1-3. Työpaketit on jaettu tavoitteiden mukaan 12 pilottiin.
Hankkeen tavoitteena on
1. Kehittää opiskelijoille tarjottavia digitaalisia opetus- ja ohjauspalveluja:
 • Luomalla virtuaalinen orientaatiojakso/aloitusperehdytys jatkuvassa haussa sisään tuleville.
 • Mahdollistamalla opiskelijan osallistuminen ajasta ja paikasta riippumatta opetukseen kehittämällä digitaalisia verkkooppimisratkaisuja ja -ympäristöjä ammatillisiin- ja yhteisiin aineisiin sekä monipuolistamalla nykyisten digitaalisten alustojen käyttöä.
 • Selvittämällä osaamismerkkien tarvetta ja käytettävyyttä ammatillisessa koulutuksessa sekä pilotoimalla merkkejä.
 • Kehittämällä digitaalista uraohjauspalvelua.
2. Kehittää työelämässä oppimisen ja osaamisen näkyväksi tekemisen digitaalisuutta:
 • Testaamalla ja jalkauttamalla digitaalisia välineitä oppimisen ohjauksessa ja arvioimalla näyttöjä erilaisia etävälineitä hyödyntäen.
 • Integroimalla yhteisien tutkinnon osien opetusta työelämässä oppimiseen ja näyttöihin.
3. Kehittää opetus- ja ohjaushenkilöstön, opiskelijoiden ja työelämän digiosaamista:
 • Luomalla digitaalisten välineiden ideapankki.
 • Järjestämällä teemallisia digityöpajoja opetus- ja ohjaushenkilöstölle, opiskelijoille ja työelämälle.
 • Luomalla Opetus- ja ohjaushenkilöstön digiosaamisen urapolku – malli.
 • Kehittämällä digitarkkailijatoimintaa.

 

Toteuttajat

 • Koulutuskuntayhtymä Lappia
 • Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Redu
 • Peräpohjolan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry
 • Rovala Opisto

Hankkeen rahoitus

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Lapin ELY)

Hankkeen kokonaisrahoitus: 558 021€, ESR ja valtion rahoitus 446 418 €, kuntien rahoitus 70 023 €, yksityinen rahoitus 41 580€.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Päivi Jauhola
paivi.jauhola(at)lappia.fi
Puh. 050 314 6436

Hankkeen blogi

Sinua saattaisi myös kiinnostaa