Kemin osaava verkosto

01.01.2019 - 31.03.2021

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää uutta toimintamallia pitkään työttömänä olleen työllistymisen edistämiseksi ja parantaa heikossa työmarkkina-asemassa olevan ammatillista osaamista niin, että se vastaa työnantajien tarpeisiin. Hankkeella edistetään työvoiman (tarjonnan) ja työnantajien tarpeiden (kysynnän) kohtaamista. Hankkeessa kehitetään ammatillisen koulutuksen uudistuksen mukaisesti joustavia, yksilöllisiä ja työelämälähtöisiä opintopolkuja, joilla mahdollistetaan nopea ja joustava uuden ammatin tai muun osaamisen hankkiminen.

Työllistymisestä edistetään seuraavin tavoin:
1. kehittämällä osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen uusi menetelmä työpaikoilla
2. mahdollistetaan työnhakijan osaamisen ja työnantajan tarpeiden kohtaaminen
3. kehittämällä kaupungin (työllisyyspalvelut ja elinkeinopalvelut) ja oppilaitoksen välinen toimintamalli, jossa parannetaan niin kaupungin tiedonkulkua ja tiedon hyödyntämistä työllisyyspalveluiden ja elinkeinopalveluiden välillä.Kemin kaupungilla ja Ammattiopisto Lappialle on nykyisellään jo yhteistyötä, mutta systemaattinen toimintamalli työllisyydenhoidossa ja erityisesti osaamisen kehittämiseen perustuvissa palveluissa puuttuu

Toteuttajat

Hankkeen rahoitus

Pohjois-Pohjanmaan Ely

Lisätietoja

Asiakkuusvastaava Meeri Linna
meeri.linna(at)lappia.fi
Puh. 050 314 6448