Laatuhumala – Suomalainen laatuhumala viljelyyn ja käyttöön

01.04.2022 - 31.12.2024

Tavoitteet

Laatuhumala – Suomalainen laatuhumala viljelyyn ja käyttöön -hankkeessa edistetään suomalaista humalantuotantoa pelloilta panimoille, ratkaisemalla humalan laatuun vaikuttavia tunnistettuja sadonkorjuuseen ja -käsittelyyn liittyviä haasteita. Hankkeessa saatetaan yhteen humalantuottajia ja sadon käyttäjiä pienissä paikallisissa tuotantoketjuissa, niin että viljelijät ja pienpanimot saavat yhdessä perehtyä suomalaisten humalakantojen laatutekijöihin ja luoda parasta toimintamallia raaka-aineen käsittelyyn.

Humalan tuotanto vastaa Suomessa paikallistuotteiden ja lähiruuan kysyntään, luo erikoistuotteena lisätuloja sekä viljelijöille että artesaanioluiden valmistajille ja muille yrityksille. Hankkeen päämääränä on lisätä humalanviljelyä Suomessa ja selvittää käpysadon laatuun vaikuttavia tekijöitä erilaisten pilottikokeilujen avulla. Projektissa edistetään humalan integroitua kasvinsuojelua mm. tarkkailemalla humalan tuhoeliöitä ja oppilaitosten kukkakaistakokeiluin.

Projektin toimintaan osallistetaan mahdollisuuksien mukaan aloittelevia ja kokeneempia humalanviljelijöitä alkutuotantoyrityksinä sekä pienpanimoja, joiden kysymyksistä ja tietotaidon tarpeesta hanke on saanut alkunsa.

Hankkeen toteuttajakumppaneina toimivat maatalous- ja puutarha-alan oppilaitokset ovat maaseudun elinvoimaisuutta ja elinkeinotoimintaa kehittäviä koulutusorganisaatioita, jotka toimivat maakuntiensa alueilla edistäen maaseutuyrittäjien ja koko maaseudun elinvoimaisuutta, osaamista ja kilpailukykyä. Oppilaitokset vastaavat hankkeessa demoviljelmien hoidosta, esittelystä ja näytteidenotosta ja paikallisesta yhteistyöstä humalanviljelijöiden ja pienpanimoiden kanssa. Opiskelijoiden ottaminen mukaan viljelytöihin ja havainnointeihin kehittää osaamista, työelämävalmiuksia ja asiakaslähtöisyyttä.

Toteuttajat

  • Luonnonvarakeskus, päätoteuttaja
  • Järviseudun koulutuskuntayhtymä
  • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
  • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä

Hankkeen rahoitus

Hankkeen kokonaisrahoitus 190 900 euroa, josta OLVI-säätiöltä 144 600 euroa sekä Luonnonvarakeskuksen omarahoitusosuus 46 300 euroa. Tuensiirtosopimuksella Lappian käyttöön 25 000 euroa.

Lisätietoja

Jarmo saariniemi
projektipäällikkö
puh. +358 400 337 169
jarmo.saariniemi(at) lappia.fi

Osmo Häkkinen
kehittäjäopettaja
puh. +358 40 480 8282
osmo.hakkinen(at)lappia.fi

Jarmo Leinonen
ammattimies
puh. +358 40 185 6625
jarmo.leinonen(at)lappia.fi

Anne Tryyki
osaamispalvelujohtaja
Osaamis- ja työelämäpalvelut
anne.tryyki(at)lappia.fi
puh.+358 50 461 1227

Satu-Maria Salmi
hankepalvelupäällikkö
satu-maria.salmi(at)lappia.fi
puh. +358 40 090 8428