Osaamispolkuja uraohjaukseen

04.05.2022 - 31.12.2023

Tavoitteet

Hämeen ammattikorkeakoulu on saanut Opetushallitukselta valtionavustusta Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutukseen Osaamispolkuja uraohjaukseen (206/5185/2021). HAMK  ja OAMK toteuttavat koulutukset ja hankkivat ostopalveluina teemaosuudet Lappialta, Brahelta ja Turun yliopistolta eri koulutusosioihin.

Koulutukset 5 op
1. toteutus, verkko (5 op) kevät 2023
• HAMK, OAMK, Turku, Brahe, Lappia
2. toteutus (5 op) kevät 2023 (Hämeen seutu)
• HAMK, Turku, Brahe, Lappia
3. toteutus (5 op) kevät 2023 (Oulun seutu)
• OAMK, , Turku, Brahe, Lappia
4. toteutus, verkko (5 op) syksy 2023
• HAMK, Turku, Brahe, Lappia
5. toteutus (5 op) syksy 2023 (Lappi-verkkototeutus)
• OAMK, , Turku, Brahe, Lappia

Uraohjauksen valmennuksen tavoitteena on perehdyttää opetus- ja ohjaushenkilöstö osaamisidentiteetin rakentumiseen, monialaiseen uraohjaukseen sekä siirtymävaiheiden ohjaukseen. Tavoitteena on tukea ohjattavien työhön tai jatko-opintoihin sijoittumista, jatkuvaa oppimista sekä tulevaisuusorientoituneen urasuunnittelun taitoja. Hankkeessa hyödynnetään Osaamismatkalla-hankkeen tuloksia, kokemuksia ja tuotoksia.

Valmennus koostuu 2 osasta

I. Kokonaisvaltainen ohjaus 3 op

Osiossa syvennytään arvoihin, asenteisiin, ammattietiikkaan, holistiseen ohjaukseen ja ohjauksen ulottuvuuksiin, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvon edistämiseen urapolulla sekä monialaisessa verkostossa toimimiseen.

II. Osaamisidentiteetin vahvistaminen 2 op.

Osiossa syvennytään osaamisidentiteetin rakentumiseen, osallisuuden vahvistamiseen ohjauksen keinoin, jatkuvaan oppimiseen ja kestävään tulevaisuuteen ja osaamiseen.

Toteuttajat

  • Hämeen ammattikorkeakoulu, päätoteuttaja
  • Oulun ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
  • Koulutuskeskus Brahe
  • Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus

Hankkeen rahoitus

Opetushallitus myöntänyt valtionavustusta hankkeelle 66 179 euroa, josta Lappian osuus 4 000 euroa.

Lisätietoja

Lappian toteutusosuus

Jenni Ranta
opinto-ohjaaja
puh. 040 773 5889
jenni.ranta(at)lappia.fi

Kaisu Liiten
opinto-ohjaaja
puh. 040 544 1982
kaisu.liiten(at)lappia.fi