Atomi Validator

Sähköisten dokumenttien tarkastuspalvelu Atomi

Lappiassa on käytössä Atomi-palvelu, jonka kautta opiskelija saa itselleen sähköisesti allekirjoitettuja dokumentteja mm. opiskelutodistus ja opintosuoritusote.

Opiskelijan toimittaman dokumentin aitouden voi tarkistaa Atomi-validator -palvelulla.

Kirjoittaja

Lappian antamien sähköisten todistusten kuten myös opiskelijoiden opiskelutodistuksen ja opintosuoritusotteen aitouden voi tarkistaa alla olevalla Atomi-validator palvelulla tai Digi- ja väestötietoviraston palvelussa.