Kemi valmistautuu kasvuun, teollisuuden suurinvestoinnit Meri-Lapissa

01.09.2019 - 31.08.2021

Tavoitteet

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on toteuttanut vuoden 2018 – 2019 aikana esiselvityksen Kemin sellutehtaan uudistamisesta. Kemin tehdas on Metsä Group konsernin vanhin. Esiselvityksessä Metsä Fibre tutki erityisesti puuraaka-aineen saatavuutta sekä Kemin teollisen infrastruktuurin ja logististen yhteyksien kehitysmahdollisuuksia. Esiselvityksen johtopäätöksenä on päätetty käynnistää uuden biotuotetehtaan suunnittelu. Uuden tehtaan kapasiteetti, puun käyttö ja työllisyysvaikutus olisi selvästi nykyistä suurempia.

Uudella biotuotetehtaalla on mittavat ja erityisen myönteiset taloudelliset vaikutukset koko Meri-Lapin talousalueelle, erityisesti Kemin kaupungin alueelle. Biotuotetehdas asettaa myös erilaisia valmiuksia koko talousalueen alihankintayrityksille (ml. pk- ja mikroyritykset) sekä julkiselle sektorille (ml. Kemin kaupunki, eri oppilaitokset, TE-palvelut). Suurhankkeen toteutuessa Kemin kaupunki haluaa yhdessä samaan kaupunkikonserniin kuuluvan elinkeinojen kehitysyhtiön Kemin Digipolis Oy:n ja paikallisen Ammattiopisto Lappian kanssa parantaa Kemin kaupungin, koulutusorganisaatioiden sekä paikallisen elinkeinoelämän (erit. pk- ja mikroyritykset) alueellisia valmiuksia hankkeeseen varautumisessa.

Hankkeen suunnitellut tavoitteet:
1. Hankkeen aluetaloudelliset vaikutukset, selvittäminen
2. Talousalueen julkisen sektorin toiminnan valmiusasteen nosto investointiprojektin käynnistyessä
3. Osaavan työvoiman saatavuus- ja koulutustarpeiden selvitys koskien investointiprojektia
4. Talousalueen pk-yritysten aktivointi ja valmiuksien kehittäminen
5. Ekosysteemin mahdollisuuksien tunnistaminen

Ammattiopisto Lappia toteuttaa työpakettia 3, joka koostuu seuraavista osa-alueista:
3.1 selvitys osaavaan työvoiman saatavuus- ja koulutustarpeista suurinvestoinnin rakentamisen aikana ja sen jälkeen
3.2 selvitys paikallisten oppilaitosten palvelutarjonnan selvittäminen ja kykyyn reagoida yritysten koulutustarpeisiin
3.3 muuntokoulutustarpeet
3.4 paikallisten yritysten aktivointi henkilökunnan osaamisen johtamiseen

 

Toteuttajat

  • Kemin kaupunki
  • Kemin Digipolis Oy
  • Ammattiopisto Lappia

Hankkeen rahoitus

Lapin liitto

Hankkeen kokonaisbudjetti: 399 999€,
EAKR- ja valtionrahoitus 320 000€,
kuntien rahoitus: 79 999€

Lisätietoja

Mari Määttä
projektikoordinaattori
mari.maatta(at)lappia.fi
Puh. 050 359 4346