FISHIO – Kestävä kalastusmatkailu Meri-Lapissa – selvitys- ja kehityshanke

01.05.2022 - 31.12.2023

Tavoitteet

Kestävä kalastusmatkailu Meri-Lapissa – selvitys ja kehityshankkeessa selvitetään kalastusmatkailun edellytyksiä ja kehitetään alueelle sopivia vihreän siirtymän mukaisia tuotekonsepteja ja liiketoimintamalleja. Hanketta toteuttaa Ammattiopisto Lappian kalatalouden koulutusala. Yhteistyökumppaneita ovat Meri-Lapin kunnat Simo, Kemi, Keminmaa ja Tornio, Perämeren saaristomatkailun kehittämishanke, Veitsiluodon kalamiehet ry, Seadventures Oy, Elämysvirta sekä Lapin Kalastusmatkailu ry. Hanke kokoaa alueen kalastusmatkailun tahot – kunnat, yritykset, koulutuksen järjestäjät, yhdistykset ja vesialueen hallinnon toimijaverkostoksi.

Hankkeessa toteutetaan kalastusmatkailun toimintaympäristöanalyysin tekeminen, jossa selvitetään laaja-alaisesti alueen kalastusmatkailun vahvuudet ja heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet. Analyysi tehdään kestävän kehityksen ulottuvuuksien mukaisena tarkasteluna, joka tuottaa tarvittavan tiedon tuleville kehittämistoimille vihreän siirtymän mukaiseksi liiketoiminnaksi. Kestävän kalastusmatkailutoiminnan kehittämisen keskiössä ovat vähähiiliset liikenneratkaisut, luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen, matkailun ympärivuotisuus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus sekä luonnon ja ympäristönsuojelun rajapinnat matkailun kanssa.

Kestävän kehityksen mukaiset kalastusmatkailupalvelut ja -tuotteet uudistavat ja vahvistavat matkailun toimialaa. Kalastusmatkailusta saadaan Meri-Lappiin lisää työpaikkoja ja yrityksiä sekä mahdollistetaan olemassa olevan matkailuelinkeinon jatkuvuutta.

 

 

 

Toteuttajat

  • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Hankkeen rahoitus

Hankkeen kokonaisrahoitus on  Lapin liiton AKKE – Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha 48 386 euroa.

Lisätietoja

Petteri Lepistö
projektipäällikkö
puh.+358 50 401 8776
petteri.lepisto(at)lappia.fi

Anne Tryyki
osaamispalvelujohtaja
Osaamis- ja työelämäpalvelut
puh.+358 50 461 1227
anne.tryyki(at)lappia.fi

Sinua saattaisi myös kiinnostaa