Business Tornio – New Business

25.05.2021 - 31.12.2023

Tavoitteet

New Business -hankkeen tavoitteina on parantaa Tornion alueella metalli- ja teollisuudenalojen osaamista, innovaatio- ja yritystoimintaa sekä niiden markkinointia, tuotekehitystoimintaa sekä verkostoyhteistyötä.

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet jakautuvat hankekumppaneiden kesken neljään työpakettiin.

Lappia kehittää hankkeessa nuorten yrittäjämahdollisuuksia ja toimintamalleja, joiden avulla nuoria pyritään ohjaamaan nykyistä paremmin yrittäjyyteen. Lappia koordinoi protojen valmistusta ja erityisosaamisen tarpeita ja kartoittaa työvoiman mahdollisia osaamistarpeita muuttuneessa ympäristössä.

Yrittäjyysvalmennus

• Yrittäjyysvalmennuksen kehittäminen
• Yrittäjäsparrauksia, työpajoja, vertaistukea, innovaatiotyöpajoja (lyhytkestoisia)
• Vahvistetaan mm. työpajojen, infotilaisuuksien ja valmennusten avulla alueen työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden yrittäjyysosaamista (nivelvaihe opiskelijasta/työntekijästä yrittäjyyteen).
• NY-aluetoimiston perustamisen selvittäminen Meri-Lapissa, sekä toimintamallin jatkuvuuden varmistaminen

Protojen valmistus

• Tuoteprotojen ideointi, konseptointi, valmistus ja testaus
• Tarjotaan protoympäristö, jossa voisi tuottaa erilaisia prototyyppejä uuteen liiketoimintaan liittyen
• Järjestetään tarvittaessa alakohtaisia prototyöpajoja
• Materiaalien ostot, ostopalvelut budjetin kautta (Business Tornio)

Vaakapalkissa Business Tornion, Lappian , Lapin amk:n ja Lapin yliopiston sekä Lapin liiton logot

 

Toteuttajat

  • Business Tornio, päätoteuttaja
  • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
  • Lapin ammattikorkeakoulu Oy
  • Lapin yliopisto

Hankkeen rahoitus

Hankeen kokonaiskustannusarvio on 970 000 €, josta 776 000 euroa on Lapin Liiton Maakunnan omaehtoisen kehittämisen rahoitusta (AKKE). Business Tornion osuus on 323 347 euroa ja omarahoitusosuus on 103 579 euroa. Lappian rahoitusosuus on 123 600 euroa, josta omarahoitusosuutta 30 653 euroa.

Lisätietoja

Lappian toteutusosuus

Nina Mäki
Projektikoordinaattori
puh. 040 596 9683
nina.maki(at)lappia.fi

Anne Tryyki
Osaamispalvelujohtaja
puh. +358 50 461 1227
anne.tryyki(at)lappia.fi

Sinua saattaisi myös kiinnostaa