Matkailun verkostomainen oppimiskenttä länsirajalla

01.03.2019 - 28.02.2021

Tavoitteet

Hankkeessa haetaan länsirajan kuntien (Ylitornio, Pello, Muonio, Enontekiö) alueelle uusia keinoja ratkoa matkailun ja lähialojen osaavan henkilöstön työvoimapulaa ja edistetään yritysten ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä koulutusreformin mukaisesti. Saatuja kokemuksia ja hankkeen tuloksia hyödynnetään ammatillisten opintojen kehittämisessä ja toteutuksessa. Tavoitteena on lisätä osaavan työvoiman tarjontaa matkailun ja sen lähialojen yritysten tarpeisiin.

Tavoitteen saavuttamiseksi toteutetaan kolme työpakettia (TP):

TP 1. Parannetaan työntekijöiden, työttömien ja alanvaihtajien osaamista vastaamaan paremmin yritysten tarpeita

TP 2. Lisätään yhteistyötä eri toimialojen yritysten, oppilaitosten, kuntien ja työvoimahallinnon välillä osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi

TP 3. Hankkeen hallinto ja viestintä

Hankkeen yhtenä keskeisinä toimenpiteinä ovat yrityskartoitukset ja henkilöasiakkaille tehtävät osaamiskartoitukset sekä niiden pohjalta luotavat henkilökohtaiset koulutuspolut.

Toteuttajat

  • Koulutuskuntayhtymä Lappia
  • Pellon kunta
  • Pellon Kehitys
  • Muonion kunta

Hankkeen rahoitus

Hankkeen kokonaisbudjetti 296 072 €
ESR:n ja valtion rahoitus 236 857 €
Kuntien rahoitus: tuensaajan omarahoitus 59 215 €

Lisätietoja

Projektipäällikkö Nina Mäki
nina.maki(at)lappia.fi
Puh. 040 596 9683