LapinKierto – Kiertotalous osaaminen Lapin yritysrajapinnassa

01.01.2024 - 31.12.2025

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on edistää Lapissa toimivien pk-yritysten kasvua, kehittymistä, osaamista ja verkostoitumista vihreään siirtymään ja kiertotalouteen liittyen. Hankkeessa mahdollistetaan yritysten kiertotalousprosessien kehittäminen ja edistetään vihreän siirtymän mukaisten tavoitteiden saavuttamista tuomalla olemassa oleva tieto hyötykäyttöön konkreettisten kokeilujen kautta. Hankkeen kautta eri alojen pk-yritykset pääsevät osaksi neljän hankkeeseen osallistuvan koulutusorganisaation toimintaan ja oppivat hyödyntämään eri oppilaitosten palveluja osana kiertotalouden kehittämisprosessejaan.

Tavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa luodaan ja testataan nopeita kiertotaloutta ja vihreää siirtymää edistäviä kokeiluja yrittäjien kanssa hyödyntäen toteuttajaorganisaatioiden monialaista toimintaa ja sen kautta rakentunutta yhteistyöverkostoa. Lisäksi hankkeessa tarjotaan uusia keinoja olemassa olevan tiedon hyödyntämiseen yrityslähtöisesti oppilaitosten ja yritysten yhteistyönä.

Hankkeen keskeisiä tavoitteita on

 • Kehittää nopean kokeilun toimintakulttuuria yhteistyössä yritysten kanssa
 • Edistää Lapissa toimivien pk-yritysten kasvua, kehittymistä, osaamista ja verkostoitumista vihreään siirtymään ja kiertotalouteen liittyen
 • Vahvistaa pk-yritysten valmiuksia osallistua kiertotalouskokeiluihin
 • Edistää tietoisuutta kiertotaloudesta
 • Tukea asennemuutosta kiertotalouden ja vihreän siirtymän merkityksestä lappilaiselle yritystoiminnalle
 • Vahvistaa yritysten ja oppilaitosten verkostoitumista

Hankkeen toteuttavissa organisaatioissa sekä hankkeiden toimenpiteisiin osallistuneissa organisaatioissa on tunnistettu entistä vahvemmin kytkös kiertotalouteen ja mahdollisuudet edistää Lapin alueen vihreän siirtymän toteutumista. Yrityksille on suunnattu monialaisesti toimintaa kehittäviä nopeita pilotteja/kokeiluja, jotka kootaan ja tuodaan esille myös muiden hyödynnettäväksi osana kiertotalouden hyvien käytänteiden levittämistä. Yritykset ovat saaneet kattavasti uutta tietoa ja osaamista vihreän siirtymän edistämiseksi siten, että kehittämistyö kytkeytyy luonnolliseksi osaksi yrityksen toimintaa myös tulevaisuudessa. Yritykset tunnistavat alueen eri toimijoiden roolit ja toimintamahdollisuudet kehittämispartnereina.

Toteuttajaorganisaatioissa hanke on edistänyt henkilöstön ja opiskelijoiden osalta tietoisuutta Lapin alueella tapahtuvasta kehitystyöstä vihreän siirtymän ja kiertotalouden edistämiseksi. Hanke on vahvistanut yleistä mielikuvaa Lapin alueesta vihreän ja oikeudenmukaisen siirtymän edelläkävijäalueena. Hanke luo jatkumoa Lapin alueen vihreän siirtymän ja kiertotaloustoiminnan edistämisessä pitkällä aikajänteellä tukien myös Lapin Green Deal -ohjelman toteutumista ja tavoitetta luoda siirtymää monialaisena ja -tahoisena verkostotoimintona ja rinnakkaisina samaan tavoitteeseen tähtäävänä toimintana.

Toteuttajat

 • Lapin ammattikorkeakoulu Oy, päätoteuttaja
 • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
 • Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU
 • Lapin yliopisto

Hankkeen rahoitus

 • Hankkeen kokonaisbudjetti on 752 990 €, josta tuen määrä on 602 391 €
 • Lapin AMKin kokonaisbudjetti on 213 657 €, josta EU-tuki on 170 924 €
 • Lapin yliopiston kokonaisbudjetti on 175 567 €, josta EU-tuki on 140 455 €
 • Lappian kokonaisbudjetti on 258 036 €, josta EU-tuki on 206 428 €
 • REDUn kokonaisbudjetti on 105 730 €, josta EU-tuki on 84 584 €

Lisätietoja

Päivi Korttilalli
Projektipäällikkö (Lappian osatoteutus)
puh.+358 40 553 5071
Hankepalvelut
Tornio, Urheilukatu 6

Tuomo Palokangas
osaamispalvelujohtaja
Osaamis- ja työelämäpalvelut
tuomo.palokangas(at)lappia.fi
puh.+358 50 359 8406

Satu-Maria Salmi
kehittämispäällikkö
Hankekoordinointi
satu-maria.salmi(at)lappia.fi
puh. +358 40090 8428

Sirpa Kokko (päätoteuttajan yhteyshenkilö)
projektipäällikkö
Lapin ammattikorkeakoulu
sirpa.kokko(at)lapinamk.fi
puh. +358 40 669 7380

Sinua saattaisi myös kiinnostaa