Luontokohtaamo – Metsä-, puutarha- ja eläinaiheiset oppimisympäristöt -kehittämishanke

01.04.2020 - 30.03.2023

Tavoitteet

  • Suunnitella investointihankkeessa olevien kahdeksan oppimisympäristön tilat ja rakenteet.
  • Kehittää opetuksessa, tutkimuksessa ja tuotekehityksessä uusien oppimisympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia erityisesti luonnontuote-, luonnonvara-, elintarvike-, hoito-, puutarha- ja matkailualojen (Green Care) luontolähtöisiä hoiva- ja virkistyspalveluissa sekä kiertotaloudessa.
  • Monipuolistaa pohjoissuomalaisen maaseutuyrittäjyyteen Tervolan Louelle rakentumassa olevaa tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymää edistämällä koulutuksen, tutkimuksen ja alueen yritysten synergiaa.
  • Tukea alueen elinkeinoelämän älykästä (mm. materiaaliviisasta) erikoistumista luomalla luonnontuotealan palvelualusta, jossa yritykset voivat saada oppia erikoiskasvien viljelystä, testata viljelytapoja ja alkuperiä.
  • Lisätä tietämys  pohjoista alkuperää olevien kasvien arvoaineiden pitoisuuksista.
  • Kehitetään uusi paikallisesti tarjottava tutkinnon osa Maatalousalan perustutkintoon työnimellä ”Green Care maatalousalalla”.
  • Kehitetään uusi paikallisesti tarjottava tutkinnon osa Puutarha-alan perustutkintoon työnimellä ”Green Care puutarha-alalla”.
  • Kehitetään uusi paikallisesti tarjottava tutkinnon osa Metsäalan perustutkintoon työnimellä ”Green Care metsäalalla”.

Lappia logo                 

Toteuttajat

  • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, päätoteuttaja
  • Luonnonvarakeskus (LUKE)

Hankkeen rahoitus

Budjetti 197 619 euroa, josta EU ja valtion tuki 80 % 158 094 euroa.

Lisätietoja