Luontokohtaamo – Metsä-, puutarha- ja eläinaiheiset oppimisympäristöt -kehittämis- ja investointihankkeet

01.04.2020 - 31.03.2023

Tavoitteet

Luontokohtaamo -Metsä-, puutarha- ja eläinaiheiset oppimisympäristöt -Kehittämishanke A75957 ja Investointihanke A76003

Luontokohtaamo-kehittämishankkeen tavoitteena on:

  • Suunnitella investointihankkeessa olevien kahdeksan oppimisympäristön tilat ja rakenteet.
  • Kehittää opetuksessa, tutkimuksessa ja tuotekehityksessä uusien oppimisympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia erityisesti luonnontuote-, luonnonvara-, elintarvike-, hoito-, puutarha- ja matkailualojen (Green Care) luontolähtöisiä hoiva- ja virkistyspalveluissa sekä kiertotaloudessa.
  • Monipuolistaa pohjoissuomalaisen maaseutuyrittäjyyteen Tervolan Louelle rakentumassa olevaa tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymää edistämällä koulutuksen, tutkimuksen ja alueen yritysten synergiaa.
  • Tukea alueen elinkeinoelämän älykästä (mm. materiaaliviisasta) erikoistumista luomalla luonnontuotealan palvelualusta, jossa yritykset voivat saada oppia erikoiskasvien viljelystä, testata viljelytapoja ja alkuperiä.
  • Lisätä tietämys  pohjoista alkuperää olevien kasvien arvoaineiden pitoisuuksista.
  • Kehitetään uusi paikallisesti tarjottava tutkinnon osa Maatalousalan perustutkintoon työnimellä ”Green Care maatalousalalla”.
  • Kehitetään uusi paikallisesti tarjottava tutkinnon osa Puutarha-alan perustutkintoon työnimellä ”Green Care puutarha-alalla”.
  • Kehitetään uusi paikallisesti tarjottava tutkinnon osa Metsäalan perustutkintoon työnimellä ”Green Care metsäalalla”.

Kehittämishankkeella tuetaan eri koulutusaloja ja -tasoja, koulutuksen järjestäjiä ja tutkimuslaitoksia, joiden tehtävänä on kehittää ja edistää ensisijaisesti puutarha-, luonnontuote- ja hyvinvointialojen (Green Care) opetusta Louen ohella Ammattiopisto Lappian ja Lapin ammattikorkeakoulun matkailu-, sosiaali- ja terveysalojen ja AMK:n luonnonvara-alan
yksiköissä.

Tavoitteena on, että opiskelijat, yrittäjät, matkailijat ja hoivapalveluiden asiakkaat sekä tutkimuslaitokset pääsevät tutustumaan kestävään luonnonvarojen käyttöön sekä
kiertotalouteen ja vähähiilisiin ratkaisuihin keskitetysti maatilamittakaavassa.

Hanke edistää koulutuksen, tutkimuksen ja alueen yritysten synergiaa ja kehittämistyötä. Hanke lisää tietämystä pohjoista alkuperää olevien kasvien arvoaineista, mistä hyötyvät kuluttajat sekä elinkeinoelämä.

 

Lappia logo                 

Toteuttajat

  • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, päätoteuttaja
  • Luonnonvarakeskus (LUKE)

Hankkeen rahoitus

Budjetti 197 619 euroa, josta EU ja valtion tuki 80 % 158 094 euroa.

Lisätietoja

Jarmo Saariniemi
projektipäällikkö
puh. 0400 337 169
jarmo.saariniem(at)lappia.fi