Muonion luonnontuotealan kehittäminen – Metsästä yrittäjyyteen -selvityshanke

01.12.2023 - 31.05.2024

Tavoitteet

Muonion luonnontuotealan kehittäminen Metsästä yrittäjyyteen -selvityshankeen tavoitteena on tehdä esiselvitys Tunturi-Lapin luonnontuotealan edistämisen kehittämiskokonaisuutta varten. Hankkeessa kerätään tietoa millaisilla kehittämistoimenpiteillä ja toimintaympäristön kehittämisellä luonnontuotealan yrittäjyyttä ja liiketoiminnan kasvua alueella voisi tukea. Keskeistä esiselvitys hankkeessa on tiivistää yrittäjien yhteistyötä Ammattiopisto Lappian luonnontuotealan kanssa.

Tunturi-Lapin alueella on paljon potentiaalia luonnontuotealan liiketoiminnalle. Alueella on tutkitusti maailman puhtain ilma ja näin puhtaimmat raaka-aineet, sekä paljon luonnontuotealan osaamista. Lappian Muonion toimipaikassa on järjestetty luonnontuotealan koulutusta kolmenkymmenen vuoden ajan.

Tunturi-Lapin alueella toimii paljon alan yrittäjiä, mutta haasteena on, että liiketoiminta jää kovin pieneksi, koska yrittäjillä ei ole mahdollisuutta tehdä kalliita alkuinvestointeja. Yrityksillä on haasteena vastata tämän päivän vaatimuksiin liittyen vastuullisuuteen, kestävyyteen ja ekologisuuteen sekä pystyä monialaisesti hallitsemaan koko tuotanto- ja myyntiketjun vaatimukset myynnin edistämiseksi. Yrittäjien ja  Ammattiopisto Lappian kanssa lisätään alueen omavaraisuutta ja vahvistetaan alueen ruokaturvaa.

Esiselvityshankkeessa kartoitetaan yrittäjien ja yrittäjyyttä suunnittelevien tahojen tarpeet luonnontuotealan toimintaympäristön parantamiseen. Hankkeessa haastatellaan alueen avaintoimijat eli ensisijaisesti yritykset ja toiseksi kehittäjäkumppanit, ja järjestetään kaksi työpajaa toimijoiden verkostoitumiseksi.

Esiselvityksessä tuotetaan toimintamalli, miten luonnontuotealaa kehitetään jatkossa Tunturi-Lapissa ja miten Ammattiopisto Lappia voi tulevaisuudessa tarjota luonnontuotealan toimijoiden tueksi esimerkiksi tila- ja laiteratkaisuja, täydennyskoulutusta ja laadunhallinta- ja tuotekehitysosaamista.

Hankkeessa edistetään luonnontuotealan erikoistumista ja osaamista, maakunnan omavaraisuutta, elinkeinorakenteen uudistumista Lappi-sopimuksen mukaisesti. Hankkeen keskiössä on myös luonnonvarojen vastuullinen ja kestävä käyttö.

Lapin liitto on hyväksynyt hankkeen rahoitettavaksi  Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta.

Toteuttajat

  • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Hankkeen rahoitus

Kokonaiskustannukset 40 390 euroa, josta Lappian omarahoitusosuus 8 078 euroa.

Lisätietoja

Rauni Korva-Hyötylä
projektipäällikkö
puh.+358 40 185 6425
rauni.korva.hyotyla(at)lappia.fi

Tuomo Palokangas
osaamispalvelujohtaja
Osaamis- ja työelämäpalvelut
tuomo.palokangas(at)lappia.fi
puh.+358 50 359 8406

Satu-Maria Salmi
hankepalvelupäällikkö
satu-maria.salmi(at)lappia.fi
+358 40 090 8428

 

Sinua saattaisi myös kiinnostaa