Kestävämpää lähiruokatuotantoa Lappian arktisessa yritysekosysteemissä

01.01.2022 - 30.07.2024

Tavoitteet

Kestävämpää lähiruokatuotantoa Lapin arktisessa yritysekosysteemissä -hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä arktisen yritysekosysteemin rakentumiselle pohjoisen ruokaketjun ympärille. Ekosysteemin kautta on tavoite parantaa elintarvikealan yritysten toiminnan kestävyyttä ja kannattavuutta alueella, ja levittää positiivisia vaikutuksia myös liitännäistoimialoille.

Hankkeen tavoitteena on myös olla luomassa Ammattiopisto Lappian Louen Maaseutuyrittäjyyden osaamiskeskuksesta Lapin ensimmäistä elintarviketaloa. Louelle on jo muodostunut elintarvikealan kehittämis- ja yrityskeskittymä. Lähiruuan käytön lisääntyminen on luonut mahdollisuuksia uusille elintarviketuotannon arvoketjuille, ja yritys- ja toimijaverkoston kokoaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Ammattiopisto Lappian ja hankekumppani Lapin AMK:n, yritysten ja muiden alueen toimijoiden välille luodaan osaamista ja uudenlaista yhteistoimintaa.

Lappilainen elintarviketuotanto on yksi maakunnallisten strategioiden painopistealoista, mutta visio maakunnallisesta elintarviketalojen verkostosta on toistaiseksi jäänyt suunnitelman asteelle. Lappian Louen kampukselle sijoittuneet ensimmäiset yritykset ja kehittäjäorganisaatiot sekä alueen maatilat, joilla jo toteutetaan tai vasta suunnitellaan jatkojalostusta, mahdollistavat ensimmäisen elintarviketalon syntymisen Lappiin. Tämän tueksi tarvitaan vahvaa ja innovatiivista ja elinkeinovetoista ekosysteemiä, jossa paitsi tuotetaan osaamista, työvoimaa ja yrityskontakteja, myös tehdään näkyväksi mahdollisia osaamis-, rahoitus- ja kehittämispolkuja yhteistyössä alueen rahoittaja- ja kehittäjätoimijoiden kanssa.

Hankemateriaalit:

 

 

Toteuttajat

  • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, päätoteuttaja
  • Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Hankkeen rahoitus

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston hankkeen kokonaisrahoitus 175 008 euroa, josta siirretään Lapin AMK:lle 16 182 euroa.

Lisätietoja

Anna-Riikka Lavia
projektipäällikkö
Hankepalvelut
puh. +358 40 152 4043
anna-riikka.lavia(at)lappia.fi

Sinua saattaisi myös kiinnostaa