JOOK – Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämishanke

01.08.2020 - 31.07.2022

Tavoitteet

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämishanke (JOOK) on osa työllisyyden kuntakokeilua.

Työllisyyden kuntakokeilussa osa tiettyjä asiakasryhmiä koskevista  TE-toimiston tehtävistä siirretään lainsäädännöllä työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvan kunnan tehtäviksi. Hanke rajautuu maantieteellisesti työllisyyden kuntakokeilun kaupunkeihin/kuntiin: Tornio, Rovaniemi, Kemijärvi ja Sodankylä.

Lappia toimii kuntakokeilussa erityisesti Tornion kaupungin kumppanina.

Lappian keskeisenä tavoitteena JOOK-hankkeessa on edistää nykyistä tehokkaammin työttömien ammatilliseen koulutukseen ohjautumista ja työllistymistä sekä kehittää työelämän tarpeista lähtevää koulutusta ja toimintatapoja. Hankkeen toimenpiteillä vahvistetaan työnantajayhteistyötä, jolla edistetään työvoiman saatavuutta työvoimapula-aloille.

Lappia kehittää matalan kynnyksen ohjauspisteen työttömille ja työttömyysuhan alaisille asiakkaille, jotka ohjataan oppilaitokseen Tornion kaupungin työllisyyspalveluista. Palvelussa  tuetaan asiakkaiden osaamisen kehittämistä ja annetaan sekä yksilö- että ryhmäohjausta koulutukseen ja työhön hakeutumiseen. Erityisesti ohjausta kohdistetaan työvoimakoulutukseen tulevien asiakkaiden  opiskeluvalmiuksien vahvistamiseen, henkilökohtaistamiseen  ja motivointiin. Palvelu on tarkoitettu myös uraohjausta tarvitseville Lappian opiskelijoille.

Toteuttajat

  • Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU, päätoteuttaja
  • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
  • Peräpohjolan Opisto
  • Pohjantähti-opisto
  • Rovalan Setlementti ry

Hankkeen rahoitus

OKM:n rahoittaman hankkeen kokonaisbudjetti 700 000 euroa. Lappian osuus 184 561 euroa.

Lisätietoja

Mirva Moisanen
Projektikoordinaattori
puh. 040 193 2580
mirva.moisanen(at)lappia.fi

 

Sinua saattaisi myös kiinnostaa