JOOK – Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämishanke

01.08.2020 - 30.11.2022

Tavoitteet

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämishanke (JOOK) on osa työllisyyden kuntakokeilua.

Työllisyyden kuntakokeilussa osa tiettyjä asiakasryhmiä koskevista  TE-toimiston tehtävistä siirretään lainsäädännöllä työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvan kunnan tehtäviksi. Hanke rajautuu maantieteellisesti työllisyyden kuntakokeilun kaupunkeihin/kuntiin: Tornio, Rovaniemi, Kemijärvi ja Sodankylä.

Lappia toimii kuntakokeilussa erityisesti Tornion kaupungin kumppanina.

Lappian keskeisenä tavoitteena JOOK-hankkeessa on edistää nykyistä tehokkaammin työttömien ammatilliseen koulutukseen ohjautumista ja työllistymistä sekä kehittää työelämän tarpeista lähtevää koulutusta ja toimintatapoja. Hankkeen toimenpiteillä vahvistetaan työnantajayhteistyötä, jolla edistetään työvoiman saatavuutta työvoimapula-aloille.

Lappia kehittää matalan kynnyksen ohjauspisteen työttömille ja työttömyysuhan alaisille asiakkaille, jotka ohjataan oppilaitokseen Tornion kaupungin työllisyyspalveluista. Palvelussa  tuetaan asiakkaiden osaamisen kehittämistä ja annetaan sekä yksilö- että ryhmäohjausta koulutukseen ja työhön hakeutumiseen. Erityisesti ohjausta kohdistetaan työvoimakoulutukseen tulevien asiakkaiden  opiskeluvalmiuksien vahvistamiseen, henkilökohtaistamiseen  ja motivointiin. Palvelu on tarkoitettu myös uraohjausta tarvitseville Lappian opiskelijoille.

Hankkeelle on myönnetty jatkoaikaa 30.11.2022 asti.

AMIS, AMK, ja TE-palvelut rattailla -kiertue / Keminmaa 7.9.2022

Esite ammatillisista tutkinnon osista (pdf)

JOOK -hankkeen päätösseminaarin 24.11.2022 Lappian esitys (pdf)

Pelipaja -mainosesite

Suomen kielen puhekahvila -esite

Työnhakupajoja syksyllä 2022 Torniossa

 

Toteuttajat

  • Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU, päätoteuttaja
  • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
  • Peräpohjolan Opisto
  • Pohjantähti-opisto
  • Rovalan Setlementti ry

Hankkeen rahoitus

OKM:n rahoittaman hankkeen kokonaisbudjetti 700 000 euroa. Lappian osuus 184 561 euroa.

Lisätietoja

Mirva Moisanen
Projektikoordinaattori
puh. 040 193 2580
mirva.moisanen(at)lappia.fi

 

Sinua saattaisi myös kiinnostaa