Vierko – Vieraskielisen ja kotimaisten kielten opetuksen kehittäminen

01.01.2024 - 31.12.2024

Tavoitteet

Vierko -kehittämis- ja koulutuskokonaisuudessa edistetään sekä vieraskielisen että kotimaisten kielten opetuksen tarjonnan ja laadun parantamista ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteistyönä.

Vierkossa tavoitteena on, että ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen vähenee ja valmistuneiden työllistyminen paranee. Englanninkielisten ammatillisten opintosisältöjen tarjontaa lisätään ja varmistetaan mahdollisuus kotimaisten kielten riittävään opiskeluun. Lisäksi uudistetaan koulutuksen tarjonta vastaamaan nykyistä paremmin työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin, vienti- ja teollisuusmaakuntien tarpeet huomioiden. Maahan muuttavan työvoiman kielitaidon turvaamiseksi molempien kotimaisten kielten koulutuksen ja kielitutkintojen tarjontaa ja laatua parannetaan.

Lappian erityistoimia/tavoitteita

TP1
Vieraskielinen opintotarjonta ja englanninkieliset yhteiset tutkinnon osat

Verkoston osaamisen hyödyntäminen:
– Vieraskielisten opintosisältöjen tarjonnan selvittäminen ja kehittäminen

TP2
Kotimaisten kielten oppiminen ja kielitaidon kartoittaminen

Hyvät käytännöt jakoon verkostolle
-Kielitietoisen opetuksen ja S2 opetuksen integrointi ammatillisiin sisältöihin
– Selkokielistä materiaalia tehty aloille
– alakohtaiset kielitaitovaatimukset

TP3
Osaamisen tunnistaminen keinot

Kehittämistyö
– Robotin hyödyntäminen opetuksessa ja ohjauksessa
– Kielitaidon testaus Elias-sovelluksen ja tekoälyn avulla
– Koulutus: Mitä robottiavusteinen opetus on? Miten sitä voi hyödyntää opetusmenetelmänä? (NAO robotteja myös Satadin AO ja Keuda)

TP4
Oppimisen tuen mallit ja toimintaympäristöt

Hyvät käytännöt jakoon verkostolle
– S2-tuen toimintamallien kehittäminen: samanaikaisohjauksenmalli Silta-hanke
– kielitietoinen ohjaaminen ja työpaikkaohjaajakoulutus

TP5
Työelämän monimuotoisuuden tukeminen

Hyvät käytännöt jakoon verkostolle
– Työelämäyhteistyön ja monimuotoista työllistämistä vahvistava yhteistyö: työelämän vastaanottavuus ja selkeäkielinen ohjaus
– vieraskielisen henkilön taitojen kehittäminen vastaamaan työelämän tarpeita (kielitaito, työelämätaidot)

Lappiasssa kehittämistyöhön osallistuvat Sini Viinikka, Susanna Kouri ja Nina Mäki.

Toteuttajat

  • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Keuda, kansallinen koordinaatio
  • Osallistuu 62 osatoteuttajaa

Hankkeen rahoitus

Lappian kokonaisbudjetti on 42 500 euroa.

Lisätietoja

Nina Mäki
kehittämisasiantuntija
Hankekoordinointi
nina.maki(at)lappia.fi
puh. +358 40 596 9683

Juha Kallo (rahoitusseuranta)
talousjohtaja
Hallintopalvelut
juha.kallo(at)lappia.fi
puh.+358 50 427 6437

Tuomo Palokangas
osaamispalvelujohtaja
Osaamis- ja työelämäpalvelut
tuomo.palokangas(at)lappia.fi
puh.+358 50 359 8406

Satu-Maria Salmi
kehittämispäällikkö
Hankekoordinointi
satu-maria.salmi(at)lappia.fi
puh. +358 400 908 428

Sinua saattaisi myös kiinnostaa