lähikuva käsistä, jotka pitelevät kyniä

Julkiset hankinnat

Julkiset hankinnat ovat tavaroita, palveluita tai rakennusurakoita, joita Lappia ja muut julkisen sektorin hankintayksiköt tekevät julkisilla varoilla oman organisaationsa ulkopuolelta. Hankintojen periaatteina on avoimuus, syrjimättömyys ja tasapuolisuus. Hankintalain mukaiset, kansalliset- ja EU-kynnysarvon ylittävät, hankintailmoitukset julkaistaan HILMA-portaalissa.


Avoimet tarjouspyynnöt

Tavara- ja palveluhankinnat

Kansalliset ja EU-hankinnat sekä pienhankinnat: Lappia ilmoittaa käynnissä olevista tarjouskilpailuista Tarjouspalvelu-portaalissa.

 

Rakennusurakat

Käynnissä olevista tarjouskilpailuista ilmoitetaan tällä sivustolla.


Ota yhteyttä

Räisänen Riitta

Hankintakoordinaattori
puh.+358503109249
Talouspalvelut
Tornio, Urheilukatu 6