Tietosuoja

Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tältä sivulta löydät tietoa, miten käsittelemme henkilötietojasi ja miten voit käyttää sinulle kuuluvia rekisteröidyn oikeuksia.

Henkilötieto tarkoittaa tietoa, josta sinut voidaan tunnistaa. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, sähköpostiosoite ja kuva.

Rekisteröity on henkilö, jota henkilötieto koskee.

Tietosuojalla tarkoitetaan rekisteröityjen yksityisyyden suojaamista henkilötietojen käsittelyssä.

Henkilötietojen käsittelyä ovat kaikenlaiset henkilötietoihin kohdistetut toiminnot, kuten henkilötietojen kerääminen, tallentaminen, säilyttäminen, käyttö, luovuttaminen ja poistaminen.

Rekisterinpitäjä on yritys, viranomainen tai yhteisö, joka kerää henkilötietojasi ja määrittelee keräämiensä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Tässä tapauksessa rekisterinpitäjä on Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia (Lappia).

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi

Keräämme vain toimintamme kannalta tarpeellisia tietoja opiskelun, viestinnän, työ- ja asiakassuhteen tai muun tietyn käyttötarkoituksen toteuttamiseksi.

Lappia kerää ja käsittelee

 • Henkilöiden yksilöintitietoja: henkilötunnus, nimi ja osoite
 • Yhteystietoja; osoite, puhelinnumero, sähköposti
 • Opiskelijan, työntekijän tai asiakkaan taloudellisia tietoja: laskutus, tuet ja avustukset, opintososiaaliset edut, palkanmaksu
 • Opiskelijahuollon tarvitsemia tietoja

Tietojasi käsitellään

 • huolellisesti, luottamuksellisesti ja asianmukaisesti
 • yksityisyyttäsi kunnioittaen
 • vain siihen tarkoitukseen, mihin tiedot on kerätty
 • virheettömyyttä painottaen

Lappian tietosuojaa ohjaa  Tietosuojapolitiikka.

Yleiskuvan Lappian asiarekisteristä ja palvelujen tiedonhallinnasta saat Lappian asiakirjajulkisuuskuvauksesta.

Kenelle jaamme tietosi

Henkilötietoja luovutetaan rekisteröidylle itselleen, toisille viranomaisille, joilla on lain mukaan oikeus käsitellä tietoja. Konsernin sisällä tietoja luovutetaan säännönmukaisesti laskutusta ja palkanmaksua varten. Henkilötietoja luovutetaan myös tilastointia varten.

Lappia ei luovuta henkilötietojasi ilman suostumustasi suoramainontaan tai etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukutukimusta varten.

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Tämän sivuston tietojen käsittely

Analytiikka
Hyödynnämme evästeitä Google Analytics -kävijäseurantaohjelmassa sekä mainosten kohdentamisessa. Useimmat selaimet mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen.

Chatbotin tietosuoja ja evästeet
Käytämme Leadoon käyttäjänseurantaa seurataksemme miten käyttäjämme liikkuvat nettisivuillamme ja yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin, joita kerätään esim. Chat interaktioiden kautta. Leadoo käyttää etag-seurantaa joka eroaa keksipohjaisesta seurannasta, yhdistäen useamman käyttäjäistunnon tiedot yhteen.

Tarkista Leadoo Marketing Technologies Oy:n tietosuojakäytäntö
tietääksesi enemmän siitä, mitä järjestelmässä seurataan. GDPR:n näkökulmasta toimimme kontrollerina ja Leadoo datan prosessorina. Mikäli et halua, että sinua seurataan, voit tyhjentää selaimesi välimuistin.

Lisätietoja siitä, miten Leadoo toimii: https://leadoo.com/privacy-policy-processor/

Evästeet
Sivustollamme lappia.fi käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa kävijän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun kävijän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeet eivät vahingoita kävijän laitetta tai tiedostoja. Eväste voidaan tallentaa kävijän laitteelle pysyvästi tai se voidaan poistaa palvelun käytön jälkeen.

Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja:

 • kävijän IP-osoite
 • kellonaika
 • selaintyyppi
 • käyttöjärjestelmä
 • näytön resoluutio
 • mitä kautta kävijä on tullut sivustolle (hakukone, suora linkki jne.)
 • aiemmat käynnit sivustolla
 • vieraillut sivut lappia.fi -sivustolla

Muilta sivustoilta upotettu sisältö
Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Uutiskirjeet
Viestintä- ja markkinointitarkoituksiin käytössämme on Emaileri uutiskirjejärjestelmä. Uutiskirjejärjestelmästä lähetetään viestintää ja markkinointia uutiskirjeen tilanneille henkilöille. Järjestelmään tallennetaan nämä henkilötiedot:

 • etunimi
 • sukunimi
 • sähköpostiosoite.

Uutiskirjeen voi tilata osoitteessa https://www.lappia.fi/lappia/tilaa-uutiskirje/ ja tilauksen voi peruuttaa itse uutiskirjeestä.

Tietosuojaselosteet

Tarkempia tietoja henkilötietojen käsittelystä löydät tietosuojaselosteista.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään tarvittava, lain määräämä, Tiedonhallintalautakunnan tai Kansallisarkiston ohjeiden mukainen aika.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Tietopyynnöt ja tietojen korjaus

Jokaisella Lappian tietojärjestelmiin rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa ja saada korjatuksi itseään koskevat tiedot.

Voit lähettää omia tietojasi koskevan tietopyyntölomakkeen sähköisesti (webropol) Lappian tietosuojavastaavalle.

Jos emme Lappiassa hyväksy pyyntöäsi tiedon korjaamisesta, voit kirjallisen vastauksemme saatuasi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Rekisteritietojen poisto

Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei kuitenkaan koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Toimialaan liittyvä lainsäädäntö: https://tietosuoja.fi/tietosuojalaki,  EUR-Lex – 32016R0679 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa

Kuure Maarit

Hallintosihteeri
puh.+358503109367
Tietosuojavastaava, tietosuojavastaava(at)lappia.fi
Tornio, Urheilukatu 6