Läsnäoleva kohtaaminen – Yhteisöasumisesta vetovoimaa yrittäjyyteen

01.10.2023 - 31.12.2025

Tavoitteet

Suomessa pyritään siihen, että ikäihmisillä olisi mahdollisuus asua kotona tai kodinomaisissa pienissä yksiköissä mahdollisimman pitkään. Hoitajapula on todellinen, ja nykyisten hoitajien osaaminen kaipaa päivitystä. Alan vetovoimaa on kuitenkin mahdollista lisätä yrittäjyydellä ja uusilla hoitotyön toimintatavoilla.

Läsnäoleva kohtaaminen – Yhteisöasumisesta vetovoimaa yrittäjyyteen -hankkeen tavoitteena on edistää yrittäjävetoisen kotipalvelun toteuttamista ja liiketoimintaosaamista. Hanke pyrkii myös lisäämään tietoisuutta ja vetovoimaa hoivayrittäjyyden arjesta ja käytännöistä sekä kasvattamaan ikäihmisten parissa työskentelevien tai työhön aikovien osaamista. Hankkeen pääkohderyhmää ovat ikäihmisten parissa työskentelevät henkilöt, alasta kiinnostuneet henkilöt sekä opiskelijat.

Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa kehitetään ikäihmisten parissa työskentelevien ammattilaisten ja tulevien työntekijöiden osaamista ja ymmärrystä hoiva- ja hoitotyössä sekä toimintakyvyn ylläpitämisessä (työpaketti 1). Työpaketti 1 sisältää muun muassa yhteisöasumisen arkea käsittelevän videosarjan tuottamisen, hankehenkilöstön jalkautumisen palveluasumisyksikön arkeen sekä lisäkoulutuskokonaisuuden suunnittelun ja pilotoinnin.

Lisäksi hankkeessa edistetään ikäihmisten yhteisöasumista tukevaa kotipalveluyrittäjyyttä ja liiketoimintaosaamista (työpaketti 2). Työpaketti 2 sisältää muun muassa kotipalveluyrittäjyyttä ja yhteisöasumista käsittelevien webinaarien tuottamisen, hankehenkilöstön jalkautumisen Lapin kuntiin matalan kynnyksen ohjaukseen sekä sparrausryhmien järjestämisen kotipalveluyrittäjyydestä kiinnostuneille. Hanketoimijat suunnittelevat ja pilotoivat paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat: Lappian osa käsittelee kotipalveluyrittäjyyttä ja Peräpohjolan Opiston osa ikääntyvien toiminnanohjausta.

Osallistava ja toimintakykyä ylläpitävä hoivakulttuuri -koulutuskokonaisuus (3 osp)

Hanke toteuttaa vuoden 2024 aikana maksuttoman Osallistava ja toimintakykyä ylläpitävä hoivakulttuuri -koulutuskokonaisuuden, jonka laajuus on 3 osaamispistettä.

Koulutuskokonaisuus kattaa seuraavat webinaarit:

11.4.2024 klo 8.30-13.00 Osallistava hoivatyö (puhujana Ben Furman)
16.5.2024 klo 12.00-15.00 Omavalvonta ja laatu (puhujina geriatrian professori Sirkka-Liisa Kivelä sekä vanhuusoikeuden asiantuntija Anja Karvonen-Kälkäjä)
5.9.2024 klo 12.00-15.00 Toimintakyvyn ylläpitäminen arjen avulla, tunnemuisti ja tunneilmapiiri
14.11.2024 klo 12.00-15.00 Polku kotipalveluyrittäjäksi (yrittäjyystarinoita, vinkkejä yrittäjyyteen)

Tulevien webinaarien tarkemmat tiedot sekä ilmoittautumislinkit tulevat näkyviin tapahtumasivulle. Voit valita itsellesi mieluisimmat webinaarit tai suorittaa koko koulutuskokonaisuuden itsellesi sopivassa tahdissa. Tallennelinkit sekä ohjeet koulutuskokonaisuuden suorittamiseen saat projektipäällikkö Nina Mäeltä (nina.maki(at)lappia.fi, +358 40 596 9683).

Toteuttajat

  • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, päähankkeen toteuttaja
  • Peräpohjolan Opisto, osahankkeen toteuttaja

Hankkeen rahoitus

Hankkeen kokonaisrahoitus on 312 179 €, josta päähankkeen toteuttajan Lappian osuus on 212 104 € ja osahankkeen toteuttajan Peräpohjolan Opiston osuus on 100 075 €.

Lisätietoja

Nina Mäki
projektipäällikkö
+358 40 596 9683
nina.maki(at)lappia.fi

Minna Heiskanen
asiantuntija
+358 40 750 4585
minna.heiskanen(at)lappia.fi

Tuomo Palokangas
osaamispalvelujohtaja
Osaamis- ja työelämäpalvelut
+358 50 359 8406
tuomo.palokangas(at)lappia.fi

Satu-Maria Salmi
hankepalvelupäällikkö
+358 40 090 8428
satu-maria.salmi(at)lappia.fi

Sinua saattaisi myös kiinnostaa