Parasta johtamista -Pohjoinen

12.12.2018 - 30.06.2021

Tavoitteet

Parasta johtamista -hankkeen kehittämisteemat ja tavoitteet ovat:

1. Osaamisperusteisuuden johtaminen osana koulutuksen järjestäjän kokonaisjohtamista

  • Lisätään johtamiskyvykkyyttä ja uudistetaan johtamiskulttuuria niin, että osaamisperusteisuuden merkitys ja mahdollisuudet ymmärretään

2. Asiakkuuksien, kumppanuuksien ja verkostojen rakentamisen ja ylläpidon johtaminen

  • Kehitetään ja vahvistetaan asiakkuustoimintaa, kumppanuuksia ja ylläpidetään ja rakennetaan verkostoja.

3. Tiedolla johtaminen

  • Lisätään laatua, tuloksellisuutta, vaikuttavuutta ja kilpailukykyä kehittämällä tiedolla johtamista.

4. Opiskelijakumppanuuksien johtaminen

  • Lisätään ymmärrystä opiskelijoiden osallisuuden vahvistamisesta.

Toteuttajat

Hankkeen rahoitus

Opetushallitus

Hankkeen kokonaisbudjetti: 1 090 235 €
OPH rahoituksen määrä: 817 675 €
Hankeverkoston omarahoitusosuus 25%: 272 560 €

Lappian budjetti: 80 000 €
Lappian omarahoitusosuus 25%: 20 000 €

Lisätietoja

Innovaatiojohtaja Tuomo Palokangas
tuomo.palokangas(at)lappia.fi
Puh. 050 359 8406