Living Lab Pruntsi -Älykkään asumisen kehittämis- ja oppimisympäristön toimintamalli

01.01.2022 - 30.06.2023

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on suunnitella eri toimijoiden käyttöön soveltuva älykkään asumisen Living Lab Pruntsi kehittämis- ja oppimisympäristö. Tavoite on, että ympäristö tulisi sijoittumaan Kemiin Pruntsin alueelle esim. Meripuistokadulle. Hankkeen osatoteuttajina Lapin AMK, Lappia ja Kemin kaupunki. Keväällä 2023 haetaan erikseen investointihanke ympäristön toteutukselle.

Hankkeen toimenpiteet on jaettu 4 työpakettiin, josta yhdessä muodostuu Living Lab Pruntsi kehittämis- ja oppimisympäristön malli.
TP1. Tarvekartoitus: sovitetaan yhteen Kemin kaupungin, Lappian ja Lapin AMK:n sekä muiden mahdollisten toimijoiden toiveet ja tarpeet monialaiselle Living Lab kehittämis- ja oppimisympäristölle ja sen rakentamiselle.
TP2. Palvelumalli asiakasrajapintaan
TP3. Oppimisympäristön toimintamalli vahvistamaan sote-alan ammattilaisten, opiskelijoiden ja opetushenkilöstön älykkään asumisen teknologisten ratkaisujen tietotaitoa ja ohjausosaamista
TP4. Tutkimus- kehitys- ja innovaatioekosysteemi (TKI-toiminta) ja sen toimintaprosessi

Lappian toteutusosuuden pääpainot ovat Työpaketti 1:n ja Työpaketti 3:n sisältöjen kehittämisessä.  Oppilaitoksen aloista ovat mukana sosiaali- ja terveys-, turvallisuus- sekä tieto- ja viestintätekniikka.

Living Lab Pruntsi -hankkeen Podcast

  • Keskustelua ikääntyvien hyvinvointiteknologiasta – Living Lab Pruntsi -hankkeessa suunnitellaan älykästä asuinympäristöä Kemin Pruntsin alueelle. Tämä podcast-jakso on juonnettu keskustelu ikäihmisille suunnatusta teknologiasta ja apuvälineistä.

Toteuttajat

  • Lapin ammattikorkeakoulu Oy, päätoteuttaja
  • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
  • Kemin kaupunki

Hankkeen rahoitus

Kokonaisbudjetti 262 036 euroa. Lappian osuus 78 384 euroa.

Lisätietoja

Päivi Jauhola
hankekoordinaattori
puh. +358 50 314 6436
paivi.jauhola(at)lappia.fi

Salmi Satu-Maria
hankepalvelupäällikkö
puh. +358 400 908 428
satu-maria.salmi(at)lappia.fi

Sinua saattaisi myös kiinnostaa