KOLA – Koulutusvientiosaamista Lappiin

01.01.2020 - 31.12.2021

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää lappilaisten koulutusorganisaatioiden ja koulutusviennistä kiinnostuneiden yritysten henkilöstön kansainväliseen koulutusvientiin liittyvää osaamista ja tätä kautta vahvistaa alueen valmiuksia koulutusvientiin. Hankkeella vahvistetaan kansainvälisen koulutusviennin koulutuskumppanuutta lappilaisten oppilaitosten ja elinkeinoelämän välillä.

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kolmeen päätoimenpiteeseen:
1. Selvitystyö: Kartoitetaan koulutusviennin tekemisen reunaehdot, osatoteuttajien olemassa olevat käytännöt, osaaminen ja osaamistarpeet kv-koulutusviennissä sekä selvitetään johdon tahtotilat/näkemykset organisaatioiden kv-koulutusviennin kehittämistavoitteista.
2. Osaamisen kehittäminen: Kehitetään lappilaisten koulutusorganisaatioiden sekä koulutusvientiä tekevien tai siitä kiinnostuneiden yritysten henkilöstön kv-koulutusvientiin liittyvää osaamista sekä verkostoidaan toimijoita.
3. Toimintamallin rakentaminen: Rakennetaan alueen yritykset kumppaneina huomioiva kansainvälisen koulutusviennin toimintamalli.

 

Toteuttajat

  • Lapin yliopisto
  • Lapin AMK
  • Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Redu
  • Koulutuskuntayhtymä Lappia
  • Peräpohjolan Opisto

Hankkeen rahoitus

Pohjois-Pohjanmaan Ely

Hankkeen kokonaisbudjetti 418 650 €

ESR:n ja valtion rahoitus 334 920 €

Muu julkinen rahoitus: tuensaajan omarahoitus 43 950 €

Yksityinen rahoitus: tuensaajan omarahoitus 7 956 €

Lisätietoja

Projektipäällikkö Nina Mäki
nina.maki(at)lappia.fi
Puh. 040 596 9683