MELIKO LAPPI – Metallialan lisäkoulutus

16.12.2022 - 31.12.2025

Tavoitteet

MELIKO LAPPI – Metallialan lisäkoulutus -hankkeessa toteutetaan lisä-, täydennys- ja päivityskoulutuksia metalli-alalle vuosina 2023 – 2025. Opintojen sisällöt vastaavat ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 5 §:ssä tarkoitettujen tutkintojen, tutkintojen osien tain niitä pienempien kokonaisuuksien sisältöjä. Tavoitteena on saada 20 opiskelijaa koulutuksiin, jotka toteutetaan yksilö- ja/tai ryhmämuotoisena. Vuoden 2023 aikana osaamiskartoitusten avulla kartoitetaan yritysten osaamisvaje ja sitä kautta suunnitellaan ja kehitetään koulutuksia. Kartoituksessa hyödynnetään C&Q järjestelmää.

Ilman koulutusta oleville henkilöille muun muassa maahanmuuttaneille voidaan räätälöidä ammatissa tarvittavaa koulutusta. Järjestetään alaan ja työtehtäviin tutustumisia. Henkilöt päivittävät osaamistaan nykyisiin työtehtäviin tai työllistyvät pk-yrityksiin teknologiateollisuuden aloille esimerkiksi mekaanisen metsä-, teräs-, kaivannais- ja sellu- ja kartonkiteollisuuden alihankintayrityksiin muun muassa käytön- ja kunnossapidon tehtäviin. Koulutus toteutetaan työn ohessa hybridinä, ohjattuna verkkoympäristössä ja kontaktipäivin esimerkiksi työsaliympäristössä. Osaamista hankitaan myös käytännön työtehtävissä yrityksissä.

Koulutuksen sisältöjä ovat muun muassa materiaalien tuntemus, teräksen käsittelyprosessit, CNC-koneiden käyttö erilaisissa metallin käsittely ja työstö prosessissa, 3D-tulostus, aihioiden jälkikäsittely kestävän kehityksen mukaisesti, kiertotalousosaaminen (kiertotalouskortti). Koulutuksen toteutuksessa huomioidaan alan tulevaisuus uusien, vähähiilisten sekä ekologisesti kestävien teknologioiden sekä prosessien käyttöönotossa ja soveltamisessa esim. lujitetut teräkset, 3D-tekniikka (yksittäiset protosarjat, korvaten muovi metallijauheella).

Kohderyhmänä  ovat metallialalla työskentelevät henkilöt, joiden ammattitaito kaipaa päivittämistä ja uutta sisältöä sekä työvoiman ulkopuolella olevat eli muut vailla työtä esimerkiksi  maahanmuuttaneet henkilöt.

 

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskuksen tehtävänä on edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta sekä vastata nopealla toiminnalla työmarkkinoiden äkillisiin rakennemuutoksiin. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Toteuttajat

  • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Hankkeen rahoitus

OPH:n kokonaisrahoitus 146 350 euroa.

Lisätietoja

Esko Hilden
projektipäällikkö
puh. +358 400 328 509
esko.hilden(at) lappia.fi

Heikki Hast
osaamisalavastaava
puh. +358 50 461 1332
heikki.hast(at)lappia.fi

Tuomo Palokangas
osaamispalvelujohtaja
Osaamis- ja työelämäpalvelut
tuomo.palokangas(at)lappia.fi
puh.+358 50 359 8406

Satu-Maria Salmi
hankepalvelupäällikkö
satu-maria.salmi(at)lappia.fi
+358 40 090 8428