Monimuotoinen lappilainen työelämä

01.01.2024 - 31.08.2026

Tavoitteet

Työ on keskeinen osa elämää ja työelämän hyvä laatu on keskeinen veto- ja pitovoimatekijä. Vieraskielisten työllisyysaste Lapissa on matala, ja samanaikaisesti yhä useamman lappilaisen yrityksen kasvun esteenä on osaavan työvoiman saatavuus. Monimuotoinen lappilainen työelämä -ryhmähanke vastaa näihin haasteisiin.

Hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttaneiden suomen kielen taidon kehittymistä, työelämätaitoja sekä työllistymistä Lapissa. Sen toimenpiteillä lisätään työelämän vastaanottavuutta sekä vahvistetaan työelämän monikulttuurista johtamista. Lisäksi hankkeen tavoitteena on tukea työyhteisöjen monimuotoistumista sekä työyhteisötaitojen kehittymistä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi ryhmähankkeessa toteutetaan kolme työpakettia (toteuttajat suluissa):

  1. Kielituetun siirtymävaiheen koulutuksen kehittäminen, pilotointi ja jalkauttaminen Lapissa (Lappia, REDU, PPO)
  2. Lappilaisen työelämän tukeminen ja osaamisen lisääminen (kaikki toteuttajat)
  3. Taitoja monikulttuuriseen työyhteisöön (Lapin yliopisto)

Hankkeessa hyödynnetään Oma polku maahanmuuttajalle- ja Silta – siirtymät maahanmuuttajien urapoluilla -hankkeiden tuloksia ja jatketaan koulutustoimijoiden yhteistyötä maahanmuuttaneiden osaamisen vahvistamisen ja työllistymisen edistämiseksi sekä työelämän vastaanottavuuden tukemiseksi.

Toteuttajat

  • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia (päähankkeen toteuttaja)
  • Lapin Yliopisto
  • Peräpohjolan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry
  • Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU
  • Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Hankkeen rahoitus

Ryhmähankkeen kokonaisbudjetti on 1 198 849 €, josta EU-rahoituksen osuus on 959 079 €. Päähankkeen toteuttaja Lappian EU-rahoitusosuus on 205 205 €.

Lisätietoja

Ellinoora Köpman
projektipäällikkö
+358 40 685 2402
ellinoora.kopman(at)lappia.fi

Tuomo Palokangas
osaamispalvelujohtaja
+358 50 359 8406
tuomo.palokangas(at)lappia.fi

Satu-Maria Salmi
kehittämispäällikkö
+358 40 090 8428
satu-maria.salmi(at)lappia.fi

Sinua saattaisi myös kiinnostaa