Lapin yhteinen harjoittelupolku työelämään

01.01.2021 - 31.12.2022

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlainen lappilaiset oppilaitokset yhdistävä työharjoittelupaikkamalli, joka helpottaa opiskelijoiden ja työnantajien kohtaamista. Hankkeessa kartoitetaan oppilaitoksissa käytössä olevat työharjoitteluun ja työelämässä oppimiseen ohjaamiseen käytetyt keinot ja järjestelmät, joita yhdistetään ja kehitetään toimivammaksi ja yhtenäiseksi toimintamalliksi. Yrittäjien ja muiden työnantajien näkökulmasta selkeä tapa hakea opiskelijoita työharjoitteluun, työelämässä oppimiseen ja töihin yhtenäisen mallin kautta helpottaa opiskelijoiden kiinnittymistä työelämään. Harjoittelun käytäntöjen kehittämisellä halutaan lisätä opiskelijoiden arvostusta työelämässä ja saada yrityksiin uutta osaavaa työvoimaa. Hyvät kokemukset taltioidaan videoin, blogitekstein ja muiden viestinnän keinojen avulla ja niitä hyödynnetään uusien yrityksien ja työnantajien ja opiskelijoiden innostamisessa mukaan.

Hankkeessa viedään tuoretta koulutustietoa koko Lapin alueelle ja kehitetään opiskelijaharjoittelijoiden ja yritysten sekä muiden työnantajien kohtaamista Lapin laajuisesti. Hankkeessa kehitetään koulutusasteet läpäisevä työharjoittelupaikkamalli, jota osatoteuttajat kehittävät yhdessä omista näkökulmistaan käsin. Työharjoittelupaikkamallin tavoite on yhteinen; saada opiskelijaharjoitteluita lisättyä yrityksissä ja muissa työpaikoissa ja turvata osaavan työvoiman saatavuus Lapissa myös jatkossa.

Hanke toimii koko Lapin alueella ja yhteishankkeena voidaan vastata erilaisten työnantajien ja eri koulutusasteilla opiskelevien opiskelijoiden tarpeisiin yhteisen harjoittelupaikkamallin kehittämisessä. Jokainen osatoteuttaja tuo malliin omat näkökulmansa ja tietämyksensä opiskelijoiden tarpeista, jolloin työharjoittelupaikkamalli ja -järjestelmä vastaa kaikkien koulutuksen järjestäjien, opiskelijoiden ja työelämän tarpeita.

Toteuttajat

  • Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU), päätoteuttaja
  • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
  • Lapin yliopisto
  • Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Hankkeen rahoitus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hankkeen kokonaisbudjetti on 615 139 euroa, josta Lappian osuus on 110 458 euroa.

Lisätietoja

Sirpa Leinonen
projektipäällikkö, lehtori
puh. 040 747 0750
sirpa.leinonen(at)lappia.fi

Sinua saattaisi myös kiinnostaa