Yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittäminen

01.01.2024 - 31.07.2025

Tavoitteet

Lappiassa on käynnistynyt Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittäminen -hanke, jossa kehitetään ennaltaehkäisevää yhteisöllistä opiskeluhuoltoa tukemaan opiskelijoiden hyvinvointia ja koko oppilaitosyhteisöä arjessa. Tavoitteena on vaikuttaa opiskelijoiden hyvinvointiin psyykkistä ja fyysistä terveyttä, sosiaalista hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä edistämällä. Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä tukevaa matalan kynnyksen palvelua sekä ryhmämuotoista toimintaa.

Lappiassa ei tällä hetkellä ole kuvattua toimintaa. Hankkeessa toiminta käynnistetään Lappian Kemin, Louen, Muonion ja Tornion toimipisteissä.

Lappian tavoitteena yhteisöllisen opiskeluhuollon edistämisessä on toimia ennakoivasti tukemalla opiskelijoiden hyvinvointia ja vastata opiskelijoiden antamiin palautteisiin. Esimerkiksi Opiskelijafoorumin -23 palautteissa nousi esille muun muassa poissaolot johtuen yksinäisyydestä ja väsymyksestä, tarve keskusteluavulle sekä yhteisen tekemisen puute, joista mainittiin yhteiset tapahtumat ja juhlat, alojen välisen yhteistyön vähyys sekä kerhojen puute.

Hankkeen toimintaa kehitetään koordinaattorin johdolla. Lisäksi resursoidaan hyvinvointiohjaajat Lappian toimipisteisiin sekä osallistetaan opetus- ja ohjaus- sekä tukipalveluiden henkilöitä mukaan toimintaan. Toiminnan kehittämisessä tärkeä rooli on myös Lappian kuraattoreilla, opiskelijakunnalla ja tuutoreilla. Lisäksi toimintaan kuuluu moniammatillinen yhteistyö nuorten tukemiseksi paikallisten toimijoiden kanssa, muun muassa seurakuntien, nuorisotyön, järjestötoimijoiden sekä urheiluseurojen kanssa.

 

 

Toteuttajat

  • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Ammattiopisto Lappia

Hankkeen rahoitus

Kokonaisbudjetti 102 711, josta OKM:n avustus 71 898 euroa, Lappian omarahoitusosuus 30 813.

Lisätietoja

Annika Köpman
hankekoordinaattori, hyvinvointiohjaaja Tornion toimipiste
puh. +358 40 168 2455
annika.kopman(at)lappia.fi

Päivi Alariesto
hyvinvointiohjaaja Louen, Meripuistokadun ja Tietokadun toimipisteet
puh. +358 40 194 2080
paivi.alariesto(at)lappia.fi

Mari Rauhala
hyvinvointiohjaaja Muonion toimipiste
puh.+358 40 359 1328
mari.rauhala(at)lappia.fi

Tuomo Palokangas
osaamispalvelujohtaja
Osaamis- ja työelämäpalvelut
tuomo.palokangas(at)lappia.fi
puh.+358 50 359 8406

Satu-Maria Salmi
kehittämispäällikkö
Hankekoordinointi
satu-maria.salmi(at)lappia.fi
puh. +358 40090 8428

Sinua saattaisi myös kiinnostaa