KARKKI – Kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen

01.01.2022 - 31.12.2023

Tavoitteet

Hankkeessa toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus osata -ohjelman tavoitteita kehittää ammatillisen koulutuksen tasa-arvoa ja laatua. Hankkeen tavoitteena on luoda ja määrittää tarvittavat kokonaisarkkitehtuurin kuvaukset kaikkien ammatillisten koulutuksen järjestäjien käyttöön. Syntyvien kuvausten avulla on tarkoitus tukea ja edistää ammatillisen koulutuksen digitalisaatiota, varmistaa yhteisten toimintamallien toteutuminen käytännössä ja asiakaslähtöisesti. Tavoitteena on tuottaa toimintamalli valtakunnallisena verkostona ja aktiivisesti sidosryhmiä osallistaen.

Kokonaisarkkitehtuuria tarkastellaan eri näkökulmista, joista keskeisimpiä ovat organisaation toiminnalliset rakenteet (toiminta- ja palveluarkkitehtuuri), organisaation käyttämät tiedot ja näiden rakenteet ja suhteet (tietoarkkitehtuuri), tietoja käsittelevät sovellukset ja sovelluskokonaisuudet (tietojärjestelmäarkkitehtuuri) sekä organisaation teknologinen infrastruktuuri ja keskeiset teknologiavalinnat (teknologia-arkkitehtuuri). Hankkeessa myös järjestetään osaamisen kehittämistä ja käyttöönottoa tukevaa toimintaa, koulutuksia, työpajoja ja perehdytysmateriaalia.

Lappia osallistuu työpakettien 5 ja 7 toteutukseen.

 

 

 

Toteuttajat

  • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, päätoteuttaja
  • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, osatoteuttaja
  • Valtakunnallinen verkosto: 30 ammatillisen koulutuksenjärjestäjää

Hankkeen rahoitus

OKM:n myöntämä rahoitus 2 256 040 euroa, josta Lappian osuus 27 000 euroa.

Lisätietoja

Lappian toteutusosuus

Satu-Maria Salmi
Hankepalvelupäällikkö
puh.+358 400 908 428
satu-maria.salmi(at)lappia.fi