Lisää luomua Lappiin tiedonvälityshanke

01.09.2022 - 31.12.2024

Tavoitteet

Lisää luomua Lappiin -hanke edistää luomualan kehitystä ja kasvua peltokasviviljelyssä, kotieläin- ja puutarhatuotannossa sekä keruutuotannossa. Lisäksi luomuelintarvikejalostajat ovat yhtenä kohderyhmänä. Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta luomutuotannosta sekä rakentaa uusia toimintamalleja.

Hankkeen tavoitteena on myös luoda verkostoja ja yhteistyötä luomu peltokasviviljelijöiden, kotieläin- ja puutarhatuotannon, keruutuotannon sekä luomuelintarvikejalostajien välille. Hanke tukee Louelle perusteilla olevaa elintarviketaloa lisäämällä kestävien, yhdessä luotujen luomuun liittyvien kehittämismallien toteutumista. Hankkeen avulla saadaan arvokasta tietoa luomuun liittyvistä asioista, joita voidaan hyödyntää myöhemmin luomuun liittyvien asioiden integroinnissa Maatalous- Metsä- ja Puutarha-alan perustutkinto koulutuksien opetussuunnitelmien kehittämisessä.

Lisää luomua Lappiin -hankkeen tavoitteena on välittää realistista tietoa luomupeltoviljelystä, -kotieläintuotannosta, -keruutuotannosta ja -elintarviketuotannosta olemassa oleville luomutoimijoille, sitä harkitseville ja muille kiinnostuneille.  Tietoa välitetään parhaita mahdollisia asiantuntijoita käyttäen. Hankkeen aikana tehdään tutustumiskäyntejä ja opintomatkoja muun muassa valtakunnallisille luomumessuille sekä luomutuotantotiloille ja -jalostuslaitoksiin. Maakunnallisissa tiedotustilaisuuksissa ja tapahtumissa lisätään luomun näkyvyyttä. Yritysvierailut tarjoavat mahdollisuuden verkostoitumiseen ja yhteistyön lisäämisen viljelijöiden ja muiden toimijoiden kesken. Se nostaa esille luomutuotannon kehittämismahdollisuuksia ja keinoja parantaa luomutuotannon tuottavuutta ja kannattavuutta.

Toteuttajat

  • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Hankkeen rahoitus

EU:n Maaseudun kehittämisen Maatalousrahaston kokonaisrahoitus 167 244 euroa.

Lisätietoja

Pesonen Ritva
Projektipäällikkö
puh.+358 40 121 7260
ritva.pesonen(at)lappia.fi
Hankepalvelut

Anne Tryyki
Osaamispalvelujohtaja
Osaamis- ja työelämäpalvelut
puh.+358 50 461 1227
anne.tryyki(at)lappia.fi