Arbeta tillsammans – Working together

01.03.2020 - 30.09.2022

Tavoitteet

Hankkeen päätavoite on työmarkkinatoimijoiden tietoisuuden lisääminen työvoiman liikkuvuusmahdollisuuksista Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin rajan yli ja liikkuvuusesteiden vähentäminen eri toimijoiden yhteistyöllä. Hankkeen toiminnan keskiössä ovat alueen kunnat, kaupungit, työllisyystoimijat ja työnantajat, joilla on päätösvaltaa ja konkreettisia mahdollisuuksia edistää työvoiman liikkuvuutta ja parantaa alueen yritysten työvoiman saatavuutta.Tavoitteena on lisätä eri toimijoiden ja maiden välistä yhteistyötä käytännössä ja helpottaa rajan yli muuttamista työn perässä. Pitkällä aikavälillä kasvava yhteinen tietous vaikuttaa myönteisesti alueen työvoiman saatavuuteen ja elinvoimaan. Hankkeessa kartoitetaan alueen verkostot, joihin hanketoimijoiden on hyödyllistä osallistua ja vaikuttaa potentiaalisten työllisten liikkuvuuden kannalta. Hanke myös lisää tietoisuutta ja kiinnostusta pohjoisessa työskentelyä kohtaan osallistamalla oppilaitosten henkilöstöä, valmistuvia opiskelijoita ja työttömiä liikkuvuutta edistäviin toimenpiteisiin. Hankkeen kohderyhmänä ovat organisaatiot, joiden toiminta liittyy työllisyyteen, alueen elinvoimaan ja työpaikkoja tarjoavaan liiketoimintaan. Kohderyhmiä ovat myös opetushenkilöstö, valmistumassa olevat opiskelijat ja työttömät työnhakijat, joiden osaamispooli vastaa alueen elinkeinoelämän työvoimatarpeisiin.
Työpaketit
TP1 Viestintä. Vastuu: OSAO
TP2 Projektihallinto. Vastuu: OSAO
TP3 Tietoisuus yhteisistä työmarkkinoista. Tavoitteet: – olemassa olevien yhteistyöverkostojen kartoittaminen – verkostojen laajentaminen, kehittäminen ja vahvistaminen – tietoisuuden lisääminen yhteisistä työmarkkinoista. Vastuu: Lappia
TP4 Ammatillisen pätevyyden rajat ylittävä tunnustaminen ja validointi Tavoitteet: – Tunnistaa (oletettuja) eroja suomalaisen ja ruotsalaisen ammattipätevyyden välillä – Parantaa työnantajien tietämystä suomen ja ruotsin ammattipätevyydestä ja todistuksista – Kehitetään täydennyskoulutusta ammatillisen pätevyyden tunnustamisen ja validoinnin tukemiseksi maiden välillä. Vastuu: Utbildning Nord
TP5 Kielitaidon ja kulttuurituntemuksen vahvistaminen Tavoitteet: – Antaa valmiuksia ja osaamista toimia ruotsin kielellä Ruotsin työmarkkinoilla. Tavoitteena on tarjota osallistujaorganisaatioiden henkilöstölle, opiskelijoille ja työnhakijoille alkeis- ja jatkotasoisia ruotsin kielen (verkko)opintojaksoja käytännönläheisesti. – Vahvistaa positiivista asennetta ja ajattelua ruotsin kieltä ja rajanylittävää työskentelyä kohtaan. – Laatia selvitys Ruotsin ja Suomen välisistä mentaalisista rajaesteistä. – Tarjota tietoa elämisen järjestämisessä ja vapaa-ajan mahdollisuuksista kohdemaassa. Vastuu: OAMK
TP6 Elinikäisen oppimisen mahdollistaminen Tavoitteet: – Yhteistyössä elinkeinoelämän ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa edistää elinikäistä oppimista ja mahdollistaa se vahvistamalla ja hyödyntämällä jo saatavissa olevan työvoiman osaamista. – Kehittää rajanylittävää koulutusta rekrytointipohjan laajentamiseksi tehokkaasti ammateissa, joissa on pulaa työntekijöistä. – Tunnistaa ohjelma-alueella osaamisen ja koulutuksen tarve sekä parhaat esimerkit (best cases) sekä ottaa oppia onnistuneista esimerkeistä. Vastuu: Luulajan teknillinen yliopisto

 

Toteuttajat

  • OSAO
  • OAMK
  • Utbildning Nord
  • Koulutuskuntayhtymä Lappia
  • Luulajan teknillinen yliopisto

Hankkeen rahoitus

Lapin liitto

Interreg

Lisätietoja

Projektipäällikkö Nina Mäki
nina.maki(at)lappia.fi
040 596 9683