Yhdenvertaiset koulutuspolut Lapin alueella

01.01.2024 - 30.06.2026

Tavoitteet

Yhdenvertaiset koulutuspolut Lapin alueella -ryhmähankkeen päätavoitteena on edistää koulutuksessa aliedustettujen ryhmien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien tasavertaisia koulutusmahdollisuuksia Lapissa. Tavoitteena on myös joustavoittaa yksilöllisten koulutuspolkujen rakentamista vastauksena työelämän muutoksiin. Hankkeessa pyritään edistämään työyhteisöjen monimuotoisuutta, opiskelijoiden kiinnittymistä lappilaisiin yrityksiin sekä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä ja Lapin kohtaanto-ongelman ratkaisemista. Ryhmähankkeen toteuttajat ovat Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Peräpohjolan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry, Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ja Lapin ammattikorkeakoulu Oy.

Tavoitteiden saavuttamiseksi ryhmähankkeessa toteutetaan neljä työpakettia (toteuttajat suluissa):

1. Edistetään kahdensuuntaisia siirtymiä kehittämällä jatkuvan oppimisen mahdollistavia koulutusrakenteita saavutettavuus ja yhdenvertaisuus huomioiden
Pilotti 1. Kahdensuuntaiset siirtymät valmentavasta koulutuksesta ammatillisiin opintoihin (PPO, REDU)
Pilotti 2. Kahdensuuntaiset siirtymät ammatillisella toisella asteella sekä toisen asteen ja AMK:n välillä (kaikki toteuttajat)

2. Suunnitellaan ja pilotoidaan yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja opiskelijan tavoitteiden mukaisesti työllistymisen ja kohtaannon edistämiseksi
Pilotti 1. Opintojen mahdollistaminen ja työllistymisen edistäminen kotipaikkakunnalla (Lappia)
Pilotti 2. Opintojen aikainen tuki opiskelijalle ja opiskelua tukevien prosessien kehittäminen (kaikki toteuttajat)

3. Tehostetaan työelämässä tapahtuvaa oppimista
Pilotti 1. Digitalisaation hyödyntäminen työpaikoilla (Lapin AMK, Lappia, PPO, REDU)
Pilotti 2. Ohjausosaamisen kehittäminen työpaikoilla (kaikki toteuttajat)

4. Yhteiskehittäminen, viestintä ja tulosten jalkauttaminen (kaikki toteuttajat)

Hanke on osa Lapin sosiaalinen kädenjälki -hankeperhettä.

Toteuttajat

  • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, päähankkeen toteuttaja
  • Peräpohjolan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry (PPO)
  • Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä (REDU)
  • Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (ROTKO)
  • Lapin ammattikorkeakoulu Oy (Lapin AMK)

Hankkeen rahoitus

Hankkeen kokonaisrahoitus on  1 158 346 €, josta päähankkeen toteuttajan Lappian osuus on 318 736 €.

Lisätietoja

Mirva Moisanen
projektipäällikkö, kehittämisasiantuntija
+358 40 193 2580
mirva.moisanen(at)lappia.fi

Tuomo Palokangas
osaamispalvelujohtaja
Osaamis- ja työelämäpalvelut
+358 50 359 8406
tuomo.palokangas(at)lappia.fi

Satu-Maria Salmi
kehittämispäällikkö
+358 40 090 8428
satu-maria.salmi(at)lappia.fi

Sinua saattaisi myös kiinnostaa