LTKT2.0 – Lapin teollinen kiertotalous

01.06.2020 - 31.08.2023

Tavoitteet

LTKT2.0 -hankkeen tavoitteena on vahvistaa Lapin alueen bio- ja kiertotaloustoimintaa määrällisesti sekä laadullisesti. Keskeisessä asemassa on innovaatioiden ja liiketoiminnan kehittäminen (mm. teollisuus, pk-sektori sekä mikroyritykset). Tavoitteena on tukea yritysten innovaatiotyötä sekä nopeuttaa innovaatioiden kehityskaarta tutkimustiedosta piloteiksi ja liiketoiminnaksi. Onnistunut pilotointi toimii parhaimmillaan referenssinä myös kansainvälisille markkinoille pyrittäessä ja siksi onkin oleellista, että pilottien suunnitteluun ja valmisteluun käytettyä aikaa saadaan lyhennettyä ja toteuttavien kiertotalouspilottien määrää kasvatettua. Hanke tähtää kiertotalouden toteuttamistason noston lisäksi lappilaisten toimijoiden entistäkin vahvempaan verkostoitumiseen kiertotalouden toiminnassa.Tutkimus- ja kehitystoiminnan aktiivinen edistäminen sekä bio- ja kiertotalouskoulutuksen vahvistaminen niin ammatillisen koulutuksen kuin myös korkeakoulutuksen osalta luovat vahvaa pohjaa innovaatiotoiminnalle.

Kiertotalouskeskuksen alla Kemin Digipolis Oy ja Lapin Ammattikorkeakoulu ovat yhdessä edistäneet alueen kiertotaloustoimintaa. Tässä hankkeessa tavoitteena on sulauttaa myös Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian (myöhemmin Ammattiopisto Lappia) kiertotalouden eteen tekemä työ osaksi Kiertotalouskeskuksen toimintaa. Tämän hankkeen myötä Ammattiopisto Lappia sitoutuu entistä vahvemmin osaksi alueellista bio- ja kiertotalouden kehitystyötä ja osallistuu jatkossa kiertotalouden kehityssuunnitelmien ja ajankohtaisten asioiden läpikäyntiin yhdessä Kemin Digipolis Oy:n ja Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Lappia kehittää bio- ja kiertotaloustoimintaansa hyödyntäen mm. Kierto- hankkeen tuloksia ja hankkeesta saatuja kokemuksia kiertotaloustoiminnan kehittämisestä. Sekä Lapin AMK:ssa että Ammattiopisto Lappiassa toiminnan kehittyminen luo pohjan myös opetuksen kehitystyölle, jonka kautta bio- ja kiertotalousosaamista pystytään jatkossa tuomaan opiskelijoille jo 2. asteen koulutuksen yhteydessä entistä vahvemmin. Kiertotalouskeskuksen toiminnan laajentuessa hankkeessa on tarkoitus kehittää toimijoiden yhteisiä käytänteitä ja toimintamalleja niin, että ne parhaalla mahdollisella tavalla palvelisivat osaamisen kumuloitumista ja yrityselämän tarpeita. Lisäksi tavoitteena on kehittää keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteisymmärrystä yhteistyön tehokkuuden lisäämiseksi. Lisäksi hankkeessa pyritään vahvistamaan Lapin teollisen kiertotalouden ympärille rakentunutta brändiä mm. viestintää hyödyntäen.

Toteuttajat

  • Kemin Digipolis Oy, päätoteuttaja
  • Lappia
  • Lapin AMK

Hankkeen rahoitus

Hankkeen kokonaiskustannus 1,8 milj. euroa, josta EAKR ja Valtion rahoittama osuus on 1 491 423 euroa. Lappian käytettävissä oleva osuus määrärahoista on 376 868 euroa.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Tommi Lepojärvi
puh.+358 40 650 1084

Sinua saattaisi myös kiinnostaa