Rakenteet yhteiskunnalliselle yrittäjyydelle Lappiin – RYHTI

01.10.2023 - 30.04.2026

Tavoitteet

Yhteiskunnallinen yrittäjyys on yrittäjyyden muoto, jossa pyritään luomaan positiivista muutosta yhteiskuntaan esimerkiksi kestävän kehityksen tai alueen elinvoimaisuuden saralla. Yhteiskunnalliset yritykset käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteluun, ja niiden hallinnossa painottuu osallisuus ja demokratia. Tällä hetkellä Lapissa ei ole riittävästi tukea yhteiskunnallisen yrityksen perustamiseen ja kehittämiseen. Aiemmin Lapissa toteutetuissa yhteiskunnallisen yrittäjyyden hankkeissa on todettu, että strategisten tavoitteiden ja selvitysten tueksi tarvitaan käytännön tietoa ja osaamista.

RYHTI-hankkeen kohderyhmiä ovat muun muassa työnhakijat, ammattioppilaitosten ja korkeakoulujen opiskelijat ja opettajat sekä yrityskehittäjät ja -neuvojat. Hankkeen tavoitteena on lisätä kohderyhmien yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen liittyvää tietoa ja käytännön osaamista sekä parantaa yhteiskunnallisen yrittäjyyden toimintaympäristöä ja -edellytyksiä Lapissa. Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa tuotetaan tapahtumia, tiedotuskampanjoita, avoimesti julkaistavia koulutusmoduuleja ja -materiaaleja sekä oppaita tiedon ja osaamisen vahvistamiseksi. Lisäksi hanke tukee kohderyhmien verkostoitumista sekä tekee yhteistyötä alueellisten ja kansallisten hankkeiden kanssa.

Ammattiopisto Lappia on hankkeen osatoteuttaja ja toisen asteen ammatillinen edustaja. Se osallistuu hankkeen toimenpiteisiin päätoteuttajan ja muiden osatoteuttajien tukena sekä vastaa työpaketti 2:n toteutumisesta. Työpaketti 2 sisältää yhteiskunnallisen yrittäjyyden koulutusmoduulien sekä opetusta tukevan materiaalin suunnittelun ja pilotoinnin.

TYÖPAKETIT:

TP1. Tiedon lisääminen yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä ja sitä tukevan toimintaympäristön vahvistaminen

TP2. Yhteiskunnallisen yrittäjyyden koulutusmoduulien suunnittelu ja pilotointi

TP3. Yhteiskunnallisen yrittäjyyden oppaat

TP4. Hankehallinto ja viestintä

Toteuttajat

  • Lapin yliopisto, päähankkeen toteuttaja
  • Lapin ammattikorkeakoulu Oy, osahankkeen toteuttaja
  • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, osahankkeen toteuttaja

Hankkeen rahoitus

Hankkeen kokonaisrahoitus on 375 401 €, josta Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian osuus on 97 431 €.

Lisätietoja

Karoliina Pietikäinen
projektipäällikkö
karoliina.pietikainen(at)lappia.fi
+358 40 547 2529

Tuomo Palokangas
osaamispalvelujohtaja
Osaamis- ja työelämäpalvelut
tuomo.palokangas(at)lappia.fi
puh.+358 50 359 8406

Satu-Maria Salmi
hankepalvelupäällikkö
satu-maria.salmi(at)lappia.fi
+358 40 090 8428

Sinua saattaisi myös kiinnostaa