Laatusampo 7 – Laatua ammatilliseen koulutukseen pohjoisessa

09.12.2019 - 31.12.2021

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää Lappian laadunhallintajärjestelmää kattamaan koko ammatillisen koulutuksen toiminta ja laadunhallinnan eri vaiheet varmistaen, että yhteinen ymmärrys ja laadunhallinta on kiinteä osa Lappian henkilöstön työtä. 

Lisäksi tavoitteena on kehittää menettelytapoja varmistamaan asiakaspalautteiden ja muun asiakastiedon hyödyntäminen sekä menetelytapoja nopeaan reagointiin, jatkuvaan parantamiseen, ennakointiin ja muutostilanteissa johtamiseen.
 
Hankkeessa kehitetään myös laadun ja vaikuttavuuden seurantaa ja tiedonhallinnan välineitä, samalla varmistetaan laadunhallinnasta viestiminen. 

Toteuttajat

  • Koulutuskuntayhtymä Lappia

Hankkeen rahoitus

Opetushallitus

Lisätietoja

Koulutuspäällikkö Anne Tryyki
anne.tryyki(at)lappia.fi
Puh. 050 461 1227