Teollisen puurakentamisen oppimateriaali – tPUUr

15.01.2021 - 31.08.2022

Tavoitteet

Hankkeessa kootaan kattava teollisen puurakentamisen digitaalinen opetusmateriaali toisen asteen
oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja korkeakoulujen opettajien käyttöön. Hankkeen toimenpiteet
on jaettu 16 työpakettiin.

Lappia vastaa hankkeessa teollisen puutuotevalmistuksen oppimateriaalista, joka on puuteollisuuden tutkinnon perusteiden mukainen.
Oppimateriaalin keskeisissä sisällöissä perehdytään muun muassa toimintaan puutuoteteollisuuden valmistustehtävissä, sahatavaran käsittelyyn,
CLT-levyjen, hirsien, puu- ja tilaelementtien valmistukseen.

Hankkeen tuloksena ja tuotteena valmistuu

1. Ajanmukainen teollisen puurakentamisen erityispiirteet huomioiva ja yhtenäisessä muodossa
koottu kattava teollisen puurakentamisen opetusmateriaali 2. asteen, ammattikorkeakoulujen ja
korkeakoulujen opettajien käyttöön.
2. Materiaalia työmaatoimintojen työnjohdon FISE-pätevyyskoulutukseen
3. Materiaali kootaan alustalle, josta materiaali on helposti aihealueittain löydettävissä, ladattavissa
ja muokattavissa opetustarpeen ja opetusasteen mukaiseen käyttöön.
4. Materiaalin päivitysmalli.
5. Materiaalista viestitään koko konsortion voimin laajasti ja oppimateriaalista kerrotaan
oppilaitoksille aina työpakettien valmistumisen yhteydessä. Hankkeen tulokset ja toimintamalli
esitetään kokonaisuudessaan vuoden 2022 Puupäivillä.

Hankkeessa tuotettavat oppimateriaalit lisensoidaan avoimella lisenssillä ja julkaistaan avoimen
oppimateriaalin kirjastossa (http://aoe.fi). Hankkeen ohjausryhmä valitsee lisenssin aoe.fi-palvelun
vaihtoehdoista ennen oppimateriaalin tuottamisen aloittamista. Materiaalit saatetaan kaikkien
hyödynnettäväksi puuinfo.fi-sivustolla sekä kehitteillä olevan kansallisen avoimet oppimateriaalit –
palvelun kautta (www.aoe.fi).

Lataa tästä: Teollisen puurakentamisen digitaalinen oppimateriaali

                               

Toteuttajat

  • Puuinfo Oy, päätoteuttaja
  • Ammattiopisto Lappia
  • Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK)
  • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)
  • Metropolia ammattikorkeakoulu
  • Puuteollisuus ry.
  • Tampereen yliopisto
  • Työtehoseura TTS

Hankkeen rahoitus

Hankkeen kokonaisrahoitus 229 500 euroa, josta Lappia osuus 10 000 euroa. Lappialle myönnetty Metsämiesten Säätiön ja Puumiesten Ammattikasvatussäätiön rahoitusavustukset.

Lisätietoja

Martti Mylly
Hankevastaava, kouluttaja
puh. 040 359 8406
martti.mylly(at)lappia.fi

Sinua saattaisi myös kiinnostaa