Liikkuva Lappia 5

01.12.2022 - 31.12.2023

Tavoitteet

Lappiassa on kehitetty Liikkuva Lappia toiminnan kautta oppilaitosympäristöä, lisätty liikkumista opiskelijoiden arjessa niin oppilaitoksessa kuin työelämässä oppimisessa.

Liikkuva Lappia 5 -hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä arjen toiminnallisuuden tärkeydestä moniammatillisessa yhteistyössä, lisätä liikkumista opiskelijoiden koulupäivän aikana huomioiden erityisesti vähän liikkuvat alat, jatkokehittää teknologiaa liikkumisen tukena ja juurruttaa jo luotuja toimintamalleja.

Hankkeessa jatkokehitetään ja juurrutetaan aiemmissa Liikkuva Lappia -hankkeissa tuotettuja toimintamalleja.
Tavoitteena on kehittää aktiivista arjen toimintakulttuuria
1) lisäämällä opetushenkilöstön osaamista ja ymmärrystä arjen toiminnallisuudesta ja sen mahdollisuuksista ja aktivoida toimipaikkojen toiminnallisten tilojen käyttöön
2) lisäämällä opiskelijoiden liikkumista koulupäivän aikana huomioiden erityisesti vähän liikkuvat alat
3) jatkokehittämällä HeiaHeia -sovellusta alakohtaisella ja selkokielistetyllä materiaalilla
4) lisäämällä ja tasavertaistamalla eri toimipisteiden toiminnallisia tiloja, nykyiset hyvät arjen kokemukset huomioiden.

Toteuttajat

  • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Hankkeen rahoitus

Lapin aluehallintovirasto kokonaisrahoitus 23 500 euroa, josta Lappian omarahoitusosuus 11 750 euroa.

Lisätietoja

Markus Hiukka
projektipäällikkö
puh. +358 50 461 1330
markus.hiukka(at) lappia.fi

Anne Tryyki
osaamispalvelujohtaja
Osaamis- ja työelämäpalvelut
anne.tryyki(at)lappia.fi
puh.+358 50 461 1227

Satu-Maria Salmi
hankepalvelupäällikkö
satu-maria.salmi(at)lappia.fi
puh. +358 40 090 8428