Liikkuminen on Makiaa – Kemissä!

01.01.2022 - 31.12.2022

Tavoitteet

Kemin kaupungin organisoima ”Liikkuminen on Makiaa” – Kemissä!  hankkeen tavoitteena on säännöllisten ryhmien kokoontumisessa, ja liikunnan intensiivilyhytkursseissa sekä aktiivisen toiminnan järjestäminen varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten henkilöstölle. Toimintaympäristö rakentuu ja vahvistuu eri organisaatioiden ja toimijoiden osaamisen jakamisen ja yhteistyön kautta. Hankkeen kokonaisvastuu on Kemin kaupungilla ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia on toinen toteuttaja.

Ammattiopisto Lappissa hankkeen tavoitteen on työkykyä vahvistavan liikunnallisen toimintakulttuurin rakentaminen.  Toiminnassa hyödynnetään verkostomaisen liikuntaneuvonnan palveluketjuja.  Lisäksi edistetään suunnitelmallisesti  liikunnan avulla erityisesti terveytensä kannalta liian vähän liikkuvaa opetushenkilöstöä ja liikkumista tukevien matalankynnyksenryhmien aktiivista toimintaa. Liikunnallisen toiminnan vakiinnuttaminen eri toimijoiden (yhdistykset ja kolmas sektori) kesken on myös tärkeää hankkeen toiminnassa.

Hankkeen toimintasuunnitelman keskiössä on edistää liikunnallista toimintakulttuuria Lappiassa:

  • Rakennetaan ohjeistus työyhteisöille liikunnan hyödyntämisestä työpäivän aikana esim. työn tauotuksessa ja palautumisessa.
  • Otetaan ohjeistukset käyttöön eri työyksikköihin.
  • Esimiehiä opastetaan kannustavaan ja innostavaan liikunnallisen toimintakulttuurin rakentamiseen yhdessä työntekijöiden kanssa nostamalla esille sen vaikutukset työkykyyn ja hyvinvointiin.
  • Opastetaan olemassa olevien hyvinvointisovellusten käyttöä.

 

Toteuttajat

  • Kemin kaupunki
  • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia/Ammattiopisto Lappia

Hankkeen rahoitus

Kokonaisrahoitus hankkeelle on 100 000 euroa, josta aluehallintoviraston osuus on 50 000 euroa ja Kemin kaupungin 50 000 euroa. Lappian osuus on 7 000 euroa, josta omarahoitusosuutta on 3 500 euroa.

Lisätietoja

Lappian toteutusosuus
Heikki Alatalo
projektipäällikkö
puh. 050 310 9475
heikki.alatalo(at)lappia.fi

Kemin kaupunki
Marke Rautiala
vapaa-aikapäällikkö
puh. 040 775 9356
marke.rautiala(at)kemi.fi