Osaamismatkalla

01.08.2020 - 30.04.2022

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on

  • vahvistaa ohjaustyötä tekevien osaamista hakeutumis- ja siirtymävaiheiden monialaisessa ohjauksessa Opintopolun, Työmarkkinatorin ja muiden digitaalisten palveluiden hyödyntämisessä.
  • kehittää ohjauspalveluita tuottavien tahojen, kuten Ohjaamoiden, nuorisotoimen ja järjestöjen sekä 2. ja 3. asteen koulutustahojen välistä yhteistyötä monialaisten ohjauspalveluiden hyödyntämisessä ja kehittämisessä.
  • lisätä ohjaustyötä tekevien tietoa ja osaamista erilaisten opinto- ja urapolkujen ohjaamisesta ja opintojen joustavista suoritusmahdollisuuksista yli tutkintorajojen.
  • kouluttaa ohjaajia osaamisidentiteettiä tukevan, tulevaisuussuuntautuneen ja normitietoisen ohjauksen menetelmien ja palveluiden hyödyntämiseen.

Toteuttajat

  • Koulutuskuntayhtymä Lappia

Hankkeen rahoitus

Pohjois-Pohjanmaan ELY

Hankkeen kokonaisbudjetti 332 955 €
ESR- ja valtion rahoitus 266 364 € (80 %)

 

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Jenni Ranta
jenni.ranta(at)lappia.fi
Puh. 040 773 5889