Yhdessä parasta! Pohjoinen

17.06.2020 - 30.04.2022

Tavoitteet

Vertaisoppimisella lisätään koulutuksen järjestäjien toisilta oppimista ja osaamisen jakamista.
Tavoitteena on edistää ja yhdenmukaistaa Parasta -kehittämisohjelmissa kokeiltujen
yhteisöllisten oppimisen menetelmien, valmennusten sekä palvelu- ja toimintaprosessien
(HOKS, oppi- ja koulutussopimus) käyttöönottoa sekä tässä hankkeessa tehtävää kehittämistä
mahdollisimman laajasti koulutuksen järjestäjillä. Vertaisoppimisella varmistetaan laatua
ydinprosesseissa.

Osana vertaisoppimista muodostamme verkostossa alueellisen luotsi-verkoston sekä tulemme
yhdessä toimimaan osana kehitettävää valtakunnallista luotsi-verkostoa. Tällä tavoin
varmistamme ammatillisen koulutuksen ydinprosessien kehittämisen jatkumon ja kehittämisen
yhteistyön toistemme kanssa.

Tavoitteena on Parasta -kehittämisohjelmissa tuotettujen asiakaslähtöisten työpaikalla
järjestettävän koulutuksen koulutus- ja oppisopimusprosessien yhdenmukainen käyttöönotto.

Yhdenmukaisen ja asiakaslähtöisen työelämässä oppimisen palveluprosessin
tavoitteena on työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhdenmukaisen palveluprosessin
toimintamallin käyttöönotto mahdollisimman laajasti koulutuksen järjestäjillä.

Toteuttajat

  • Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä REDU
  • Koulutuskuntatyhtymä Lappia
  • Hengitysliitto ry/Ammattiopisto Luovi
  • Keskipohjanmaan koulutusyhtymä
  • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
  • Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos/Kainuun ammattiopisto
  • Braahen koulutuskuntayhtymä/Koulutuskeskus Brahe
  • Koulutuskuntayhtymä OSAO
  • Saamelaisalueen koulutuskeskus

Hankkeen rahoitus

Pohjoisen verkostohankkeen kokonaisrahoitusosuus on 648 700 euroa, josta Lappian osuus on 60 000 euroa.

Lisätietoja

Osaamispalvelujohtaja Tuomo Palokangas

tuomo.palokangas(at)lappia.fi

Puh. 050 359 8406

Sinua saattaisi myös kiinnostaa