Yhdessä parasta! Pohjoinen

17.06.2020 - 30.04.2022

Tavoitteet

Vertaisoppimisella lisätään koulutuksen järjestäjien toisilta oppimista ja osaamisen jakamista.
Tavoitteena on edistää ja yhdenmukaistaa Parasta -kehittämisohjelmissa kokeiltujen
yhteisöllisten oppimisen menetelmien, valmennusten sekä palvelu- ja toimintaprosessien
(HOKS, oppi- ja koulutussopimus) käyttöönottoa sekä tässä hankkeessa tehtävää kehittämistä
mahdollisimman laajasti koulutuksen järjestäjillä. Vertaisoppimisella varmistetaan laatua
ydinprosesseissa.

Osana vertaisoppimista muodostamme verkostossa alueellisen luotsi-verkoston sekä tulemme
yhdessä toimimaan osana kehitettävää valtakunnallista luotsi-verkostoa. Tällä tavoin
varmistamme ammatillisen koulutuksen ydinprosessien kehittämisen jatkumon ja kehittämisen
yhteistyön toistemme kanssa.

Tavoitteena on Parasta -kehittämisohjelmissa tuotettujen asiakaslähtöisten työpaikalla
järjestettävän koulutuksen koulutus- ja oppisopimusprosessien yhdenmukainen käyttöönotto.

Yhdenmukaisen ja asiakaslähtöisen työelämässä oppimisen palveluprosessin
tavoitteena on työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhdenmukaisen palveluprosessin
toimintamallin käyttöönotto mahdollisimman laajasti koulutuksen järjestäjillä.

Toteuttajat

  • Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä REDU
  • Koulutuskuntatyhtymä Lappia
  • Hengitysliitto ry/Ammattiopisto Luovi
  • Keskipohjanmaan koulutusyhtymä
  • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
  • Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos/Kainuun ammattiopisto
  • Braahen koulutuskuntayhtymä/Koulutuskeskus Brahe
  • Koulutuskuntayhtymä OSAO
  • Saamelaisalueen koulutuskeskus

Hankkeen rahoitus

Pohjoisen verkostohankkeen kokonaisrahoitusosuus on 648 700 euroa, josta Lappian osuus on 60 000 euroa.

Lisätietoja

Osaamispalvelujohtaja Tuomo Palokangas

tuomo.palokangas(at)lappia.fi

Puh. 050 359 8406