Lapin yrittäjyyskasvatusstrategia

01.05.2021 - 31.08.2023

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Lappiin oma maakunnallinen yrittäjyyskasvatusstrategia, joka kattaa koko oppilaitoskentän ja kaikki ikäryhmät varhaiskasvatuksesta
korkeakouluun. Lisäksi lopputuotoksena syntyvässä yrittäjyyskasvatusstrategiassa kiinnitetään erityistä huomiota sekä tavoite- että toimenpidetasolla oppilaitosten välisiin siirtymiin yrittäjyyskasvatuksen ikkunassa: sujuvoittamalla siirtymiä ja yhdenmukaistamalla toimintaa eri oppilaitosasteilla ja oppilaitoksissa mahdollistetaan lapselle tainuorelle ehjä yrittäjyyskasvatuksen oppimispolku. Tästä syystä on olennaista, että hanke toteutetaan lappilaisen koulutuskumppanuusmallin mukaisesti yhteistyössä Lapin yliopiston, Lapinammattikorkeakoulun, Lapin koulutuskeskus REDU:n sekä Ammattiopisto Lappian kesken. Strategiatyöhön osallistetaan Lapin kunnat sekä alueen elinkeinoelämä ja yrityskenttä.

Hankkeen toiminnassa huomioidaan  sukupuolten välinen tasa-arvo, kestävä kehitys ja yhdenvertaisuus: Opetushenkilöstöön suuntautuvissa toimenpiteissä tiedostetaan, että sekä opetusala että yrittäjyys ovat sukupuolittuneita. Hankkeella on vähintään välillistä positiivista vaikutusta lappilaisen elinkeinorakenteen kestävään kehittymiseen, alueen asukkaiden hyvinvointiin ja yhteiskunnalliseen/kulttuuriseen yhdenvertaisuuteen valmistuvan yrittäjyyskasvatusstrategian sekä opetushenkilöstön osaamisen lisäämisen kautta.

Lappian strategiassa yrittäjyys on vahva painopistealue ja sitä halutaan kehittää omassa toiminnassa yhteistyössä omistajakuntien kanssa.  Lappian hankeosuuden keskiössä on yrittäsyyskasvatuksen polun selkeyttäminen opiskelijoiden opinnoissa sekä  opetustehtävissä ja muun henkilöstön toiminnassa.

Hankkeen tavoitteena on yrittäjyyskasvatuksen menetelmäosaamisen sekä siihen liittyvnä mentorointiosaamisen lisääminen Lappiassa, ammatillisen koulutuksen eri osa-alueilla.

Lapin yrittäjyyskasvatusstrategia -podcast

 

1. jakso: Avausjakso

Vieraana Esa Posio, Lapin Yliopisto, hankkeen projektipäällikkö

2. jakso: Pohjana kotiseutu, ympäristö ja kulttuuri

Vieraana Laura Enbuska-Mäki, Muonion kunta, kunnanjohtaja

3. jakso: Kestävä yrittäjyys

Vieraana Hanna-Leena Pesonen, Lapin liitto, kestävän kehityksen asiantuntija

4. jakso: Yhteistyö ja digitaaliset ratkaisut

Vieraana Ella-Noora Kauppinen, Lapin Yrittäjät, toimitusjohtaja

5. jakso: Vahvuuksien tunnistaminen

Vieraana Ville Impiö, Hepolan koulu, opettaja

6. jakso: Oppiastejakso perusopetus

Vieraana Jouni Vuontisjärvi, Ainiovaaran peruskoulu, rehtori

7. jakso: Oppiastejakso toinen aste

Vieraana Anne Liedes, Lapin koulutuskeskus REDU, lehtori

8. jakso: Oppiastejakso vapaa sivistystyö

Vieraana Marja Myllykangas, Sallan kunta, sivistysjohtaja

9. jakso: Yrittäjyyskasvatusstrategian tulevaisuus ja jalkautus Lapissa

Vieraana Karoliina Pietikäinen, Ammattiopisto Lappia, yrittäjyysasiantuntija

 

Lapin alueen yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet ja toteuttaminen yhtenäistyvät yhteisen vision/strategian luomisen myötä.

Toteuttajat

  • Lapin yliopisto, päätoteuttaja
  • Kemi-Tornionlaaksonkoulutuskuntayhtymä Lappia
  • Lapin ammattikorkeakoulu Oy
  • Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU

Hankkeen rahoitus

ESR/Pohjois-Pohjanmaan ELY kokonaisrahoitus 343 315 euroa, josta Lappian osuus  67 743.

Lisätietoja

Juhamatti Konttaniemi
projektipäällikkö, Lappian osatoteutus
Hankepalvelut
puh. +358 40 186 3238
juhamatti.konttaniemi(at)lappia.fi

Sinua saattaisi myös kiinnostaa